I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen DANTAL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Räknar de celler i en kolumn i ett fält (eller kolumn) i en lista eller databas som innehåller tal som matchar de villkor du anger.

Fältargumentet är valfritt. Om fält utelämnas räknar DANTAL alla poster i databasen som matchar villkoren.

Syntax

DANTAL(databas; fält; villkorsområde)

Syntaxen för funktionen DANTAL har följande argument:

  • Databas    Obligatoriskt. Det intervall av celler som listan eller databasen består av. En databas är en lista med relaterade data, i vilken rader med relaterad information utgör poster och datakolumner utgör fält. Första raden i listan innehåller etiketter för varje kolumn.

  • Fält    Obligatoriskt. Anger vilken kolumn som används i funktionen. Ange kolumnetiketten inom citattecken, t.ex. "Ålder" eller "Skörd", eller skriv ett tal (utan citattecken) som representerar kolumnens position i listan: 1 för den första kolumnen, 2 för den andra kolumnen o.s.v.

  • Villkor    Obligatoriskt. Det cellområde som innehåller de villkor du anger. Du kan använda val vart som helst för villkorsargumentet, bara argumentet innehåller minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten som du anger ett villkor för kolumnen i.

Kommentarer

  • Det är valfritt vilket område du använder som villkorsargument, bara villkoret anges med minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten.

    Om området G1:G2 innehåller kolumnetiketten Inkomst i G1 och beloppet 100 000 kr i G2, kan du definiera området som MatchaInkomst och använda det namnet som villkorsargument i databasfunktionerna.

  • Även om villkorsområdet kan placeras var som helst i kalkylbladet bör du inte placera det under listan. Om du lägger till mer information i listan läggs den nya informationen till på den första raden under listan. Om raden under listan inte är tom går det inte att lägga till den nya informationen.

  • Kontrollera att villkorsområdet inte överlappar listan.

  • Om du vill utföra en åtgärd på en hel kolumn i en databas, lägger du till en tom rad under kolumnetiketterna i villkorsområdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Höjd

="=Äpple"

>10

<16

="=Päron"

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Äpple

18

20

14

105 kr

Päron

1,2

1,2

10

96 kr

Körsbär

1, 3

14

9

105 kr

Äpple

14

-

10

75 kr

Päron

9

8

8

77 kr

Äpple

1,2

11

6

45 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

=DANTAL(A5;E11; "Ålder"; A1;F2)

Returnerar äppelträd som har en höjd mellan 10 och 16 fot (cirka 3–5 meter) och räknar hur många av Ålder-fälten i dessa poster som innehåller tal.

1

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×