Du kan ange kolumn- och fältegenskaper för Entitet,Typ och Visa former enligt följande.

Kolumnen Fysiskt namn

Skriv namnet på kolumnen.

Kolumnen Datatyp

För formen Entitet klickar du på den typ av data som ska anges i kolumnen. För objektrelationsdatabaser anger du komplex typ.

Kolumnen Req'd

För formen Entitet markerar du den här kryssrutan för att ange att kolumnen inte får innehålla NULL-värden.

PK-kolumn

För formen Entitet markerar du den här kryssrutan för att ange att kolumnen är en primärnyckel för tabellen.

Den här kryssrutan är inte tillgänglig för figurerna Visaoch Skriv.

Lägg till

Klicka för att lägga till en kolumn.

Ta bort

Klicka här om du vill ta bort den markerade kolumnen eller kolumnerna.

Redigera

Klicka för att öppna dialogrutan Kolumnegenskaper där du kan ange ytterligare alternativ för den markerade kolumnen.

Flytta uppåt

Klicka för att ändra ordningen på kolumnerna i listan och i diagrammet.

Flytta nedåt

Klicka för att ändra ordningen på kolumnerna i listan och i diagrammet.

Flyttbara datatyper

Klicka här om du vill visa de datatyper som inte är drivrutinsspecifika.

Fysisk datatyp

Klicka här om du vill visa den datatyp som används av den drivrutin som du valt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×