Datumkriterierna fungerar inte i min fråga

Datumkriterierna fungerar inte i min fråga

När du använder ett datum som kriterium i en Access-fråga, kan det hända att du inte får de resultat som du väntat dig.

Datumkriterier som inte returnerar rätt resultat

I frågan som visas ovan fungerar inte kriteriet >=#2005-01-01#<#1/1/2010#, eftersom det är ogiltigt. Frågan körs, men det är troligt att resultaten blir felaktiga. Operatorn "And" saknas mellan datumen i kriteriet. Kriteriet som visas nedan, med operatorn "And", fungerar som väntat:

Det här datumkriteriet kommer att fungera

För att underlätta kan du använda ordet "Between" med datumen och operatorn "And" istället för tecknen "större än", "mindre än" eller "lika med" för att göra samma test, så här:

Between #2005-01-01# And #2010-01-01#

Ser du #-tecknen (nummertecken) omkring datumen? När du anger ett datum som Access känner igen blir datumet automatiskt omslutet av #-tecken.

Exempel på datumkriterier

Här visas några kriterier som kommer att fungera, och ett som inte kommer fungera:

Kriterier

Returnerar poster som innehåller:

>2010-12-31

Datum på eller efter 2011-01-01.

<=2014-06-01

Datum på eller före 2014-06-01.

2013-08-25

Endast datumet 2013-08-25.

Between 9/1 And 2015-12-31

Datum på eller efter den 9/1 det aktuella året och på eller före 2015-12-31.

>2013-03-31<2013-07-01

Alla datum. Kriteriet saknar operatorn "And", så inga resultat filtreras bort.

Between 2010-03-01 And 2005-01-01

Datum på eller efter 2005-01-01 och på eller före 2010-03-01. Det spelar ingen roll att det senare datumet matades in i kriteriet före det tidigare datumet.

Exempel på datumformat som Access känner igen

Här är några av de många datumformat som du kan använda i cellen Kriterier:

Format

Exempel

m/d/åååå

10/5/2013

m/d

10/5

Access använder det aktuella året om du inte anger något annat.

d-mmm-åååå

5-okt-2013

m-d-åååå

3-7-1990

Se Exempel på att använda datum som villkor i Access-frågor om du vill läsa om många sätt att använda datum som kriterier i frågor.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×