DATUMVÄRDE (funktionen DATUMVÄRDE)

Returnerar serienumret för det datum som representeras av datumtext. Du använder DATUMVÄRDE när du vill konvertera ett datum som representeras med text till ett serienummer.

Syntax

DATUMVÄRDE(datumtext)

Datumtext     är en textsträng som representerar ett datum i ett känt format. Till exempel är "2008-01-30" och "30 jan 2008" textsträngar inom citattecken som representerar datum. Om årtal saknas i datumtext använder DATUMVÄRDE innevarande år från serverns inbyggda klocka. Klockslag i datumtext ignoreras.

Kommentarer

  • Datum lagras som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Den 31 december 1899 har serienummer 1, och den 1 januari 2008 har serienummer 39448 eftersom det datumet infaller 39 448 dagar efter den 1 januari 1900.

  • De flesta funktioner konverterar automatiskt datumvärden till numeriska värden.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=DATUMVÄRDE("2008-08-22")

Serienumret för textdatumet (39682)

=DATUMVÄRDE("22-AUG-2008")

Serienumret för textdatumet (39682)

=DATUMVÄRDE("2008/02/23")

Serienumret för textdatumet (39501)

=DATUMVÄRDE("5-JUL")

Serienumret för textdatumet, där datorns inbyggda klocka antas ange 2000 (37807)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×