DEC.TILL.BIN (Funktionen DEC.TILL.BIN)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen DEC.TILL.BIN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Omvandlar ett decimalt tal till ett binärt.

Syntax

DEC.TILL.BIN(tal; [antal_siffror])

Syntaxen för funktionen DEC.TILL.BIN har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det heltal som du vill konvertera. Om tal är negativt ignoreras antal_siffror och DEC.TILL.BIN returnerar ett binärt tal med 10 tecken (10 bitar) där den mest signifikanta biten är teckenbiten. De återstående 9 bitarna anger talet. Negativa tal representeras med tvåkomplementmetoden.

  • Antal_siffror    Valfritt. Det antal tecken som ska användas. Om antal_siffror utelämnas använder DEC.TILL.BIN lägsta antal nödvändiga tecken. Antal_siffror är användbart när du vill fylla ut det returnerade värdet med inledande nollor (0).

Anmärkningar

  • Om tal < -512 eller om tal > 511 returnerar DEC.TILL.BIN felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om tal inte är numeriskt returnerar DEC.TILL.BIN felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om DEC.TILL.BIN kräver fler tecken än antal_siffror anger returnerar det felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om antal_siffror inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

  • Om antal_siffror inte är numeriskt returnerar DEC.TILL.BIN felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om antal_siffror är noll eller negativt returnerar DEC.TILL.BIN felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=DEC.TILL.BIN(9;4)

Omvandlar det decimala talet 9 till ett binärt tal med 4 tecken.

1001

=DEC.TILL.BIN(-100)

Omvandlar det decimala talet -100 till ett binärt tal

1110011100

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×