Definiera kategorier i ett databasmodelldiagram

Definiera kategorier i ett databasmodelldiagram

Kategorier är underordnade tabeller till en överordnad tabell. En medarbetarpost (den överordnade) kan till exempel innehålla en kolumn för typ av arbete, och exempel på kategoritabeller för den kolumnen kan vara tekniker och administratör. Definiera kategorin genom att konfigurera primärnyckeln i den överordnade tabellen, och konfigurera sedan en sekundärnyckel i den underordnade tabellen och länka de båda.

Definiera en kategori i ett databasmodelldiagram

 1. I Visio går du till Arkiv-menyn och klickar på Nytt > Program, och klickar sedan på IDEF1X-databasnotation.

 2. Välj mellan Metriska enheter och Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

 3. Från stencilen IDEF1X-databasnotation drar du en Enhet-form till ritningssidan för att skapa en överordnad enhet.

 4. Dra ännu en Enhet-form till ritningssidan för att skapa en underordnad enhet.

 5. I den överordnade enheten klickar du på de attribut som anges med PK och anger attributnamnet.

  Skriv attributnamnet i PK i den överordnade enheten.

 6. Slutför den överordnade enheten.

 7. Högerklicka på det första attributet i den underordnade enheten och välj Infoga attributet före.

  Välj Infoga attributet före.

 8. Klicka på det nyligen skapade attributet i den underordnade enheten och skriv det attributnamn du tidigare angett som primärnyckel i den överordnade enheten.

 9. Högerklicka på attributet och klicka på Ange sekundärnyckel.

  Klicka på Ange sekundärnyckel.

 10. Dra en relationsform till ritningssidan.

 11. Dra ena änden av relationsform till mitten av den överordnade enheten tills en grön ruta visas runt hela formen.

 12. Koppla den andra änden av relationsformen till den underordnade enheten på samma sätt.

 13. Upprepa stegen för varje underordnad tabell.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×