DEGAVSKR (funktionen DEGAVSKR)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger.

Syntax

DEGAVSKR(kostnad;restvärde;livslängd;period;faktor)

Kostnad     är initialkostnaden för tillgången.

Restvärde     är värdet efter avskrivningen (tillgångens restvärde).

Livslängd     är antalet perioder under vilka tillgången avskrivs (tillgångens livslängd).

Period     är den period som du vill beräkna värdeminskningen för. Period måste anges i samma enhet som livslängd.

Faktor     är måttet för hur fort tillgången avskrivs. Om faktor utelämnas, används värdet 2 (dubbel degressiv avskrivning).

Alla de fem argumenten måste vara positiva tal.

Kommentarer

  • Metoden med dubbel degressiv avskrivning beräknar en avskrivning som är störst under den första perioden och minskar successivt under följande perioder. DEGAVSKR använder följande formel för att beräkna avskrivningen för en period:

    ((kostnad-restvärde) - total avskrivning från föregående perioder) * (faktor/livslängd)

  • Ändra värdet på faktor om du inte vill använda dubbel degressiv avskrivning.

Exempel

I nedanstående exempel är resultaten avrundade till två decimaler.

Kostnad

Restvärde

Livslängd

Formel

Beskrivning (resultat)

2400

300

10

=DEGAVSKR([Kostnad];[Restvärde];[Livslängd]*365;1)

Första dagens avskrivning. Faktorn antas automatiskt vara 2. (1,32)

2400

300

10

=DEGAVSKR([Kostnad];[Restvärde];[Livslängd]*12;1;2)

Första månadens avskrivning (40,00)

2400

300

10

=DEGAVSKR([Kostnad];[Restvärde];[Livslängd];1;2)

Första årets avskrivning (480,00)

2400

300

10

=DEGAVSKR([Kostnad];[Restvärde];[Livslängd];2;1,5)

Andra årets avskrivning där faktorn 1,5 används i stället för dubbel degressiv avskrivning (306,00)

2400

300

10

=DEGAVSKR([Kostnad];[Restvärde];[Livslängd];10)

Tionde årets avskrivning. Faktorn antas automatiskt vara 2 (22,12)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×