Del summor och total summor i en pivottabell

När du arbetar med en pivottabell kan du Visa eller dölja del summor för enskilda kolumn-och radfält, Visa eller dölja kolumn-och total summor för hela rapporten och beräkna del summor och total summor med eller utan filtrerade element.

Delsumma för rad-och kolumnfält

 1. I en pivottabell väljer du ett objekt i ett rad- eller kolumnfält. Kontrol lera att det är ett fält och inte ett värde.

 2. Klicka på fält inställningari gruppen aktivt fält på fliken analysera .

  Fält inställningar i menyfliksområdet

  Då visas dialog rutan fält inställningar .

  Fliken del summor & filter i dialog rutan fält inställningar

 3. Gör något av följande i dialogrutan Fältinställningar, under Delsummor:

  • Om du vill beräkna delsumma för en yttre rad- eller kolumnetikett med hjälp av standardsummeringsfunktionen klickar du på Automatisk.

  • Om du vill ta bort delsummor klickar du på Ingen.

   Obs!: Om ett fält innehåller ett beräknat element kan du inte ändra summeringsfunktionen DELSUMMA.

  • Om du vill använda en annan funktion, vill visa mer än en typ av delsumma eller beräkna delsumma för en inre rad- eller kolumnetikett klickar du på Anpassad (om alternativet är tillgängligt) och väljer en funktion.

   Funktioner som du kan använda som en delsumma

   Funktion

   Beskrivning

   Summa

   Summan av värdena. Det här är standardfunktionen för numeriska data.

   Antal

   Antalet datavärden. Summeringsfunktionen Antal fungerar som funktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för data som inte är tal.

   Medel

   Värdenas medelvärde.

   Max

   Det största värdet.

   Min

   Det minsta värdet.

   Produkt

   Produkten av värdena.

   Antal tal

   Antalet datavärden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

   STDAV

   En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   STDAVP

   Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   VARIANS

   En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   VARIANSP

   Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   Obs!: Det går inte att använda en anpassad funktion som använder en OLAP-datakälla (Online Analytical Processing).

 4. Om du vill inkludera eller exkludera nya element när du använder ett filter för vilket du har valt specifika element på menyn Filter, kan du markera eller avmarkera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter.

Tips: 

 • Du kan snabbt visa eller dölja den aktuella delsumman genom att högerklicka på objektet i fältet och markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Delsumma "<Etikettnamn>".

 • För yttre radetiketter i kompakt format eller dispositionsformat kan du visa delsummor ovanför eller nedanför deras objekt, eller dölja delsummor genom att göra följande:

  1. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design.

  2. Gör något av följande:

   • Välj Visa inte delsummor.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens nederkant.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens överkant.

Visa eller dölja totalsummor för hela rapporten

Du kan visa eller dölja totalsummor för den aktuella pivottabellen. Du kan också ange standardinställningar för att visa och dölja totalsummor

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

 2. Klicka på Totalsummor på fliken Design i gruppen Layout. Välj sedan det visningsalternativ för totalsummor som du vill använda.

  Gruppen layout i menyfliksområdet

Ändra standardbeteendet för att visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

  Pivottabellalternativ i menyfliksområdet

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • Om du vill visa total summor väljer du antingen Visa total summor för kolumner eller Visa total summor för radereller båda.

  • Om du vill dölja total summor avmarkerar du antingen Visa total summor för kolumner eller visar total summor för radereller båda.

Beräkna delsummor och totalsummor med eller utan filtrerade element

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

 2. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

  Pivottabellalternativ i menyfliksområdet

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • För OLAP-källdata (Online Analytical Processing) gör du något av följande:

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Delsumma av filtrerade sidelement för att inkludera eller exkludera rapportfilterelement.

    Obs!: OLAP-datakällan måste ha stöd för markeringssyntax för MDX-uttryck.

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Markera summor med * om du vill visa eller dölja en asterisk bredvid summor. Asterisk anger att de synliga värdena som visas och som används när Excel beräknar summan inte är de enda värdena som används i beräkningen.

    Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om OLAP-datakällan inte stöder markeringssyntax för MDX-uttryck.

  • För andra data än OLAP-källdata markerar eller avmarkerar du kryssrutan Tillåt flera filter per fält för att inkludera eller exkludera filtrerade element i summor.

Titta på ett videoklipp

Foto av Surface Book-enhet

Delsumma för rad-och kolumnfält

 1. I en pivottabell väljer du ett objekt i ett rad- eller kolumnfält. Kontrol lera att det är ett fält och inte ett värde.

 2. Klicka på Fältinställningar på fliken Alternativ, i gruppen Aktivt fält.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Då visas dialog rutan fält inställningar .

  Fliken del summor & filter i dialog rutan fält inställningar

 3. Gör något av följande i dialogrutan Fältinställningar, under Delsummor:

  • Om du vill beräkna delsumma för en yttre rad- eller kolumnetikett med hjälp av standardsummeringsfunktionen klickar du på Automatisk.

  • Om du vill ta bort delsummor klickar du på Ingen.

   Obs!: Om ett fält innehåller ett beräknat element kan du inte ändra summeringsfunktionen DELSUMMA.

  • Om du vill använda en annan funktion, vill visa mer än en typ av delsumma eller beräkna delsumma för en inre rad- eller kolumnetikett klickar du på Anpassad (om alternativet är tillgängligt) och väljer en funktion.

   Funktioner som du kan använda som en delsumma

   Funktion

   Beskrivning

   Summa

   Summan av värdena. Det här är standardfunktionen för numeriska data.

   Antal

   Antalet datavärden. Summeringsfunktionen Antal fungerar som funktionen ANTALV. Antal är standardfunktionen för data som inte är tal.

   Medel

   Värdenas medelvärde.

   Max

   Det största värdet.

   Min

   Det minsta värdet.

   Produkt

   Produkten av värdena.

   Antal tal

   Antalet datavärden som är tal. Summeringsfunktionen Antal tal fungerar som kalkylbladsfunktionen ANTAL.

   STDAV

   En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   STDAVP

   Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   VARIANS

   En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

   VARIANSP

   Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

   Obs!: Det går inte att använda en anpassad funktion som använder en OLAP-datakälla (Online Analytical Processing).

 4. Om du vill inkludera eller exkludera nya element när du använder ett filter för vilket du har valt specifika element på menyn Filter, kan du markera eller avmarkera kryssrutan Inkludera nya element i manuella filter.

Tips: 

 • Du kan snabbt visa eller dölja den aktuella delsumman genom att högerklicka på objektet i fältet och markera eller avmarkera kryssrutan bredvid Delsumma "<Etikettnamn>".

 • För yttre radetiketter i kompakt format eller dispositionsformat kan du visa delsummor ovanför eller nedanför deras objekt, eller dölja delsummor genom att göra följande:

  1. Klicka på Delsummor i gruppen Layout på fliken Design.

  2. Gör något av följande:

   • Välj Visa inte delsummor.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens nederkant.

   • Välj Visa alla delsummor i gruppens överkant.

Visa eller dölja totalsummor för hela rapporten

Du kan visa eller dölja totalsummor för den aktuella pivottabellen. Du kan också ange standardinställningar för att visa och dölja totalsummor

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

 2. Klicka på Totalsummor på fliken Design i gruppen Layout. Välj sedan det visningsalternativ för totalsummor som du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Ändra standardbeteendet för att visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • Om du vill visa total summor väljer du antingen Visa total summor för kolumner eller Visa total summor för radereller båda.

  • Om du vill dölja total summor avmarkerar du antingen Visa total summor för kolumner eller visar total summor för radereller båda.

Beräkna delsummor och totalsummor med eller utan filtrerade element

 1. Klicka någonstans i pivottabellen.

 2. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ:

  • För OLAP-källdata (Online Analytical Processing) gör du något av följande:

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Delsumma av filtrerade sidelement för att inkludera eller exkludera rapportfilterelement.

    Obs!: OLAP-datakällan måste ha stöd för markeringssyntax för MDX-uttryck.

   • Markera eller avmarkera kryssrutan Markera summor med * om du vill visa eller dölja en asterisk bredvid summor. Asterisk anger att de synliga värdena som visas och som används när Excel beräknar summan inte är de enda värdena som används i beräkningen.

    Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om OLAP-datakällan inte stöder markeringssyntax för MDX-uttryck.

  • För andra data än OLAP-källdata markerar eller avmarkerar du kryssrutan Tillåt flera filter per fält för att inkludera eller exkludera filtrerade element i summor.

I Excel på webben kan du Visa del summor och total summor för pivottabeller om arbets boken innehåller pivottabeller som visar dem. Men du kan inte göra del summor eller summera fält. Du måste använda Skriv bords versionen för att kunna arbeta med del summor och summor. Visa Delsumma-och total fält i en pivottabell.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×