Den här enheten uppfyller inte säkerhetskraven som har konfigurerats av e-postadministratören

Om du ser detta meddelande kan du läsa om möjliga orsaker nedan och sedan följa anvisningarna för att lösa problemet och försöka synkronisera igen.

För e-post- eller kalenderprogram på datorn

Datorn måste vara kompatibel med de säkerhetskrav som e-postadministratören definierat.

Kontrollera med administratören vilka principer som gäller för din postlåda. De flesta principer kan tillämpas automatiskt genom e-post- och kalender-program, men det finns fall där du måste vidta vissa åtgärder först, som t.ex. objekten nedan.

 • Kontrollera att ditt användarkonto har administratörsrättigheter på datorn.

 • Skapa starka lösenord för alla administratörskonton på datorn.

 • Kontrollera att alla användare på datorn kan ändra sitt lösenord.

 • Inaktivera gästkonton.

 • Kryptera alla partitioner på datorn med krypteringsprogram.

Starta om datorn och försök synkronisera efter att du har gjort dessa ändringar.

Lösenordslängd och komplexitet som stöds av kontotyper

Kontrollera med din e-postadministratör vilka principer som gäller för lösenord för din postlåda. Olika kontotyper har olika nivåer av stöd för principer för lösenordslängd och komplexitet.

 • Principen MinDevicePasswordLength definierar minsta längd som krävs för lösenord.

 • Principen MinDevicePasswordComplexCharacters definierar antalet teckentyper som ska finnas i ett kontolösenord för att uppfylla säkerhetskraven. Teckentyper definieras som:

  • Gemener

  • Versaler

  • Siffror

  • Icke-alfanumeriska

Till exempel, om värdet för MinDevicePasswordComplexCharacters är 2 räcker det med ett lösenord med alfabetiska tecken, med både gemener och versaler eller ett lösenord med gemener och siffror.

Olika kontotyper har olika nivåer av stöd för principer för lösenordslängd och komplexitet, så som förklaras nedan.

 • Lokala konton

  Lokala konton kan ha stöd för principen för fullständig lösenordslängd, men har bara stöd för tre teckentyper, inte principen för fullständig lösenordslängd och fyra tecken typer som kan specificeras i EAS-protokollet (Exchange ActiveSync). Om en EAS-princip har definierats, som kräver fyra teckentyper, kommer inget av de lokala kontona vara kompatibla. Detta beror på att Windows-operativsystemet inte stödjer explicit val av antal komplexa tecken i ett lösenord. Istället förutsätts att lösenorden uppfyller en viss komplexitetsnivå. Denna komplexitet leder till att tre teckentyper krävs, och därmed stöds inte en EAS-princip som kräver MinDevicePasswordComplexCharacters som är större än 3 av Windows-konton.

 • Microsoft-konton

  Microsoft-kontot (tidigare känt som Windows Live-ID) är det konto du använder med Microsoft-enheter och tjänster. För Microsoft-konton krävs en minsta lösenordslängd på 8 tecken och 2 teckentyper i ett lösenord. Därför kan Microsoft-konton vara kompatibla om principen MinDevicePasswordLength är inställd på mindre än eller lika med 8 tecken och principen MinDevicePasswordComplexCharacters är inställd på mindre än eller lika med 2.

  Icke-kompatibilitet uppstår om EAS-principerna är striktare än de som Microsoft-konton har stöd för. För att synkronisera konton för detta scenario går du till kontoinställningarna och kopplar bort alla dina Microsoft-konton.

 • Domänkonton och Azure Active Directory-konton

  Domänkonton och Azure Active Directory-konton har inte utvärderats lokalt för lösenordspolicyn som har konfigurerats med EAS eftersom det antas att EAS-principerna och domänkontoprinciperna inte styrs av samma enhet. Dessa principer omfattar inställningar för komplexitet, längd, förfallodatum och historik.

För Outlook E-post- eller Outlook Calendar-program på din mobila enhet

Enheten måste vara kompatibel med de säkerhetskrav som e-postadministratören definierat.

Kontrollera med administratören vilka principer som gäller för din postlåda. De flesta principer kan tillämpas automatiskt genom e-post- och kalender-program, men det finns fall där du måste vidta vissa åtgärder. Se till exempel till att:

 • Kryptera alla partitioner på den mobila enheten med krypteringsprogram.

 • Starta om enheten och försök synkronisera efter att du har gjort dessa ändringar.

Uppdaterades senast 2015-11-19

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×