Det går inte att visa eller redigera Office-filer med Office Online eller Office Web Apps

Symptom

När du försöker öppna en Office-fil som lagras på en Microsoft SharePoint Server 2010-eller Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats med hjälp av Office Web Apps får du följande meddelande:
 

Öppna dokument
Du är på väg att öppna
: Namn: <fil namn
> Från: <webbplats namn
> Hur vill du öppna den här filen?


Eller så får du följande meddelande när du dubbelklickar på en fil som lagras i OneDrive för att visa filen med hjälp av Office Online:

Fil nedladdning
Vill du öppna eller spara den här filen?

Namn: <fil namn
> Skriv: <filtyp>
Från: livefilestore.com

Orsak

Det här problemet beror på att det inte går att använda fil formatet för filen i Office Online eller Office Web Apps.

Lösning

Om du vill visa eller redigera filen i Office Online eller Office Web Apps öppnar du filen i Microsoft Office Excel 2010, i Microsoft Office PowerPoint 2010 eller i Microsoft Office Word 2010 och sparar sedan filen genom att använda ett av de format som stöds. I följande tabell visas de rekommenderade fil formaten för Office Online och Office Web Apps.
 

Produkt

Filformat

Excel på webben
Excel Web App

Excel-arbetsbok (*. xlsx
) Binär Excel-arbetsbok (*. xlsb)

Microsoft Word för webben
Word Web App

Word-dokument (*. docx)

MicrosoftPowerPoint för webben
PowerPoint Web App

PowerPoint-presentation (*. pptx)

Meddelanden: 

  • Om du sparar en XLS-fil som innehåller makron som en. xlsx-fil sparas inte makrot.

  • Makron körs inte i Microsoft Excel på webben eller Excel Web App.

Mer information

Om du vill visa eller redigera i Office Online kan du använda tabellen nedan för att kontrol lera vilka fil format som stöds.

Microsoft Word

Filformat

Visa i Word för webben eller Word Web App

Redigera i Word för webben eller Word Web App

Open XML (. docx)

Ja

Ja

Binär (. doc)

Ja

Ja, Word för webben eller Word Web App konverterar. doc-filen till en DOCX-fil så att du kan redigera filen men du måste spara filen som en. docx-fil för att spara ändringarna.

Makro (. docm)

Ja

Ja, men makron fungerar inte.

Mallar (. dotm,. dotx)

Ja

Nej, du måste öppna mallen i klienten.

Andra fil format (. dot,. mht,. MHTML, htm,. html,. odt,. RTF,. txt,. XML,. WPS,. WPD)

Nej

Nej

Microsoft Excel

Filformat

Visa i Excel på webben eller Excel Web App

Redigera i Excel på webben eller Excel Web App

Open XML (. xlsx)

Ja

Ja

Binär (. xlsb)

Ja

Ja

Binär (. xls)

Ja på OneDrive

Inte på SharePoint

Ja på OneDrive.

Inte på SharePoint.

Makro (. xlsm)

Ja

Ja. Men du uppmanas att skapa en kopia av filen som innehåller makrona när du sparar de ändringar du har gjort.

Andra fil format (. xltx,. xltm,. XLAM,. XLM,. xla,. xlt,. XML,. XLL,. xlw, ODS,. prn,. txt,. csv,. mdb,. mde,. accdb,. accde,. DBC,. IGY,. dqy,.-RQY,. oqy,. cub,. uxdc,. dbf,. SLK,. DIF,. XLK,. bak,. xlb

Nej

Nej

Microsoft PowerPoint

Filformat

Visa iPowerPoint för webben eller PowerPoint Web App

Redigera iPowerPoint för webben eller PowerPoint Web App

Open XML (. pptx,. ppsx)

Ja

Ja

Binär (. ppt,. PPS)

Ja

Ja,PowerPoint för webben eller PowerPoint Web App konverterar. ppt-eller. PPS-filen till en. pptx-eller. ppsx-fil så att du kan redigera filen, men du måste spara filen som en. pptx-eller. ppsx-fil för att spara ändringarna.

Makro (. pptm,. POTM,. PPAM,. potx,.)

Ja

Nej

Andra fil format (. pot,. htm,. html,. mht,. MHTML,. txt,. RTF,. wpd,. WPS,. PPA,. ODP,. THMX)

Nej

Nej

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×