Det här kan du göra under ljud- och videomöten

När du ansluter till ett schemalagt ljud- eller videomöte i Lync för Windows Phone bör du kunna se allt mötesinnehåll som delas. Om du befinner dig i mötet när delningen börjar får du en inbjudan att visa det delade innehållet, som du kan acceptera eller avvisa. Om du ansluter till ett möte medan delningen pågår kommer du att se innehållet automatiskt. (Men du kan inte dela innehåll från din telefon.)

Här är några andra saker som du kan göra i möten:

När du sitter i ett samtal kan du trycka för att göra följande:

 • Ljud av-konen om du vill slå på och stänga av ljudet för samtalet.

 • Parkeraikonen om du vill parkera samtalet. Tryck på parkeraikonen igen om du vill fortsätta samtalet.

 • Högtalarikonen om du vill slå på och av högtalaren.

 • Knappsatsikonen om du vill använda knappsatsen.

 • Avsluta samtal-ikonen om du vill avsluta hela konversationen.

 • Snabbmeddelandeikonen om du vill visa eller skicka ett snabbmeddelande till deltagarna i samtalet. Sedan går du tillbaka till skärmen med ljudkonversationen genom att trycka på telefonikonen.

 • Videoikonen om du vill starta videon.

När du för ett videosamtal trycker du på ikonen Video och väljer sedan något av följande:

 • stoppa kamera om du vill inaktivera bilden från dig, samtidigt som den andra personens bild fortsätter att visas.

 • växla kamera om du vill växla mellan kameran på fram- och baksidan på Windows Phone-telefonen.

 • lämna video om du vill sluta visa bild från alla andra hos dig. Du hör fortfarande ljudet.

Tryck på ikonen Mer (…) längst ned på skärmen för att göra följande:

 • lämna konferens om du vill lämna mötet.

 • skicka som e-postom du vill e-posta en kopia av konversationen till någon.

 • visa konversationerom du vill visa tidigare och aktuella konversationer.

 • bjuda in andra att delta i mötet, antingen individuellt eller som distributionsgrupp.

 • överförasamtal till någon, antingen med namn eller med telefonnummer.

 • visa deltagareom du vill öppna deltagarlistan (listan över inbjudna).

När du visar deltagarlistan kan du:

 • Se vilka deltagare som är presentatörer och vilka som är deltagare. (Presentatörer har behörighet att göra mer än deltagarna, och kan det vara bra att veta vem som kan göra vad i mötet.)

 • Se vilka kommunikationssätt de olika deltagarna kan använda. (Visas med ikoner för snabbmeddelanden, röstsamtal, videosamtal och delning.)

 • Bjuda in någon till mötet. (Tryck på Bjud in i vyn med deltagarlistan, sök efter personen och tryck sedan på den personen i listan. Alternativet kan endast användas av presentatörer.)

 • Ta bort deltagare från mötet, till exempel sådana som har lagts till av misstag. (Tryck på deltagaren i deltagarlistan och tryck sedan på Ta bort. Endast presentatörer.)

 • Stänga av ljudet för deltagare så att de inte hörs. (Tryck på deltagaren i deltagarlistan och tryck sedan på Ljud av. Endast presentatörer)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×