DHÄMTA (Funktionen DHÄMTA)

I den här artikeln beskrivs syntaxen för formel och användning av DHÄMTA  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Hämtar ett värde från en kolumn i en lista eller databas som matchar de villkor du anger.

Syntax

DHÄMTA(databas; fält; villkorsområde)

Syntaxen för funktionen DHÄMTA har följande argument:

 • Databas    Obligatoriskt. Det intervall av celler som listan eller databasen består av. En databas är en lista med relaterade data, i vilken rader med relaterad information utgör poster och datakolumner utgör fält. Första raden i listan innehåller etiketter för varje kolumn.

 • Fält    Obligatoriskt. Anger vilken kolumn som används i funktionen. Ange kolumnetiketten inom citattecken, t.ex. "Ålder" eller "Skörd", eller skriv ett tal (utan citattecken) som representerar kolumnens position i listan: 1 för den första kolumnen, 2 för den andra kolumnen o.s.v.

 • Villkor    Obligatoriskt. Det cellområde som innehåller de villkor du anger. Du kan använda valfritt område för villkorsargumentet, men det måste innehålla minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten som du definierar ett villkor för kolumnen i.

Kommentarer

 • Om ingen post matchar villkoret returnerar DHÄMTA felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om flera poster matchar villkoret returnerar DHÄMTA felvärdet #OGILTIGT!.

 • Det är valfritt vilket område du använder som villkorsargument, bara villkoret anges med minst en kolumnetikett och minst en cell under kolumnetiketten.

  Om området G1:G2 innehåller kolumnetiketten Inkomst i G1 och beloppet 100 000 kr i G2, kan du definiera området som MatchaInkomst och använda det namnet som villkorsargument i databasfunktionerna.

 • Även om villkorsområdet kan placeras var som helst i kalkylbladet bör du inte placera det under listan. Om du lägger till mer information i listan läggs den nya informationen till på den första raden under listan. Om raden under listan inte är tom går det inte att lägga till den nya informationen.

 • Kontrollera att villkorsområdet inte överlappar listan.

 • Om du vill utföra en åtgärd på en hel kolumn i en databas, lägger du till en tom rad under kolumnetiketterna i villkorsområdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Höjd

="=Äpple"

>10

<16

="Päron"

>12

Träd

Höjd

Ålder

Skörd

Vinst

Äpple

18

20

14

105 kr

Päron

1,2

1,2

10

96 kr

Körsbär

1, 3

14

9

105 kr

Äpple

14

15

10

75 kr

Päron

9

8

8

77 kr

Äpple

8

9

6.

45 kr

Formel

Beskrivning

Resultat

=DHÄMTA(A5:E11; "Skörd"; A1:A3)

Returnerar felvärdet #OGILTIGT! eftersom det finns mer än en post som uppfyller villkoren (alla äppel- eller päronträd).

#OGILTIGT!

=DHÄMTA(A5:E11; "Skörd"; A1:F3)

Returnerar 10 (skörden från äppelträdet på rad 9) eftersom det är den enda posten som uppfyller villkoren i A1:F3.

10

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×