Diagnostikdata i Office

Du förväntar dig att Office ska vara säkert och fungera korrekt. För att kunna motsvara förväntningarna samlar vi in diagnostikdata när du använder Office och OneDrive. Detta hjälper oss att identifiera och åtgärda problem, identifiera och minimera hot och ge dig en bättre upplevelse. Dessa data omfattar inte ditt namn eller din e-postadress, innehållet i dina filer eller information om appar som inte är relaterade till Office eller OneDrive.

I den här korta videon förklarar Steve och Brian hur diagnostikdata funkar i Office och OneDrive.

Foto av Surface Book-enhet

Under din kontroll

Det finns två nivåer av diagnostikdata: Obligatoriska och valfria.

Obs!: Diagnostikdata kan innehålla ”personuppgifter” enligt definitionen i artikel 4 i EU:s dataskyddsförordning GDPR, men de innehåller inte ditt namn, din e-postadress eller innehåll från dina filer. Alla diagnostiska data som Microsoft samlar in vid användning av Office-program och -tjänster pseudonymiseras enligt SO/IEC 19944:2017, avsnitt 8.3.3. 

Obligatorisk diagnostikdata

Obligatoriska diagnostikdata är den minsta mängd data vi behöver samla in för att hålla produkten säker, uppdaterad och att den fungerar som förväntat. Om ett Office-program kraschar samlas exempelvis viss information in om kraschen som hjälper oss att identifiera och åtgärda problemet.  

Microsoft Automatic Update på Mac är ett exempel på en tjänst som behöver samla in data som krävs för att behålla installerad Microsoft-programvara – t. ex. Office, Microsoft Edge, Defender, Intune, Skype för företag eller fjärrskrivbord – uppdaterad. Om du till exempel inte kunde slutföra en programuppdatering måste vi kunna felsöka problemet.

Mer information om obligatorisk diagnostikdata finns i Obligatorisk diagnostikdata i Office.

Valfri diagnostikdata

Valfria diagnostikdata är data som du kan välja att tillhandahålla. Dessa data hjälper oss att göra produktförbättringar och ger förbättrad information som hjälper oss att diagnostisera och åtgärda problem. Det kan till exempel vara hur lång tid det tar för en miniatyrversion av en PowerPoint-bild att renderas så att vi kan förbättra prestanda för den funktionen. Om du väljer att skicka valfria diagnostikdata samlas de in utöver obligatoriska diagnostikdata.

För valfria diagnostikdata krävs ditt samtycke och du kan aktivera det när du installerar och konfigurerar Office, eller senare genom att gå till sekretessinställningarna för kontot i ett Office-program.

Mer information om valfri diagnostikdata finns i Valfri diagnostikdata i Office.

Välj inställning för diagnostikdata

Viktigt!: Det här gäller Microsoft Office version 1904 eller senare.

I Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Project och Visio: 

  1. Gå till Arkiv > Konto > och sedan under Kontosekretess väljer du Hantera inställningar.

  2. Välj den nivå för diagnostikdata som passar dig.

Kontopanelen som visar Kontosekretess, Hantera Inställningar-knappen

De inställningar du väljer följer även med till andra enheter, bland annat Office på Mac, som du använder.

I Word, Excel, PowerPoint, Outlook och OneNote:

  1. Gå till programinställningarna (till exempel Word > Inställningar) och välj Sekretess.

  2. Välj den nivå för diagnostikdata som passar dig.

De inställningar du väljer följer även med till andra enheter, bland annat Office på Windows, som du använder.

I Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote eller Visio:

  1. Gå till Inställningar > Sekretessinställningar.

  2. Ange på eller av med växlingsknappen Valfria diagnostikdata.

    Skärmbild av växlingsknappen Valfria diagnostikdata

Meddelanden: 

  • Om du använder Office med ett arbets- eller skolkonto kanske administratören har konfigurerat vilka inställningar som du kan ändra.

  • Om du är administratör för din organisation kan du läsa mer i översikt av sekretess kontroller för mer information om de diagnostikdata som är tillgängliga för dig.

Se även

Sekretess på Microsoft

Använda visningsprogrammet för diagnostikdata med Office

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×