Filtrera mottagarlistan

 1. Välj nedpilen i rutan Fält och välj sedan kolumnnamnet i Excel distributionslistan som du vill använda som förstanivåfilter.

 2. Välj nedpilen i rutan Jämförelse och välj sedan ett jämförelsealternativ.

  • Lika med eller Inte lika med

  • Mindre än eller större än

  • Mindre än eller lika med eller Större än eller lika med

  • Är tom eller Är inte tom

  • Innehåller eller Innehåller inte

 3. I rutan Jämför med skriver du data som du vill att valet i rutan Fält ska matcha.

  Jämförelser är inte fallkänsliga, så ABBY matchar med abby, Abby eller mEGAN.

 4. (Valfritt) Välj något av följande i kolumnen längst till vänster om du vill lägga till ett filter på andra nivån:

  • Och för att kontrollera att båda filtervillkoren uppfylls.

  • Eller så kan du se till att något av filtervillkoren uppfylls.

  Välj Redigera mottagarlista som en del av dokumentkoppling i Word och välj Filtrera under Förfina mottagarlistan.

 5. Upprepa steg 1 till 3 efter behov.

 6. Välj OK när du är klar och visa resultatet av de filtrerade posterna.

  Resultatet av ett filter som använts på en mottagarlista som en del av dokumentkoppling i Word.

Filtrera listan så att endast de rader som du vill ska ingå visas

 1. Gå till Utskick > Redigera mottagare.

  Klicka om du vill ändra mottagarlistan

  Om Redigera mottagare är nedtonat väljer du Välj mottagare och ansluter dokumentet till distributionslistan som du vill använda.

 2. Välj Utskick >Filtrera mottagare.

  Klicka om du vill filtrera dokumentkopplingslistan

 3. I Filtrera posterväljer du pilen bredvid rutan Fält och väljer sedan den kolumn du vill filtrera efter.

  Klicka på det fält du vill filtrera efter.

 4. Välj Jämförelseoch välj sedan den typ av jämförelse du vill göra.

  Klicka på de alternativ för jämförelse som du vill lägga till

 5. I rutan Jämför med anger du värdet för filtret.

 6. (Valfritt) Om du vill lägga till ett filter på andra nivån väljer du något av följande:

  • Och så att båda filtervillkoren uppfylls.

  • Eller att något av filtervillkoren uppfylls.

 7. Upprepa steg 3 till 5 efter behov.

 8. Välj OK.

Nu kan du börja infoga kopplingsinstruktioner i det dokument du använder för e-postkoppling eller dokumentkoppling i Word för Mac. Mer information finns i Infoga kopplingsinstruktioner.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×