Du kan använda dokumentkoppling för att skapa och skicka massutskick och för att skapa kuvert och etiketter. Distributionslistan är datakällan för dokumentkopplingen. Word hämtar information från distributionslistan och infogar i det kopplade dokumentet.

Sortera mottagarlistan

Det finns många sätt att sortera mottagarlistan. Anvisningarna nedan ger dig bara ett exempel på hur du kan sortera posterna.

 1. Välj nedpilen i rutan Sortera poster, välj kolumnnamnet i Excel-distributionslistan som du vill sortera efter och välj sedan Stigande eller Fallande som sorteringsordning.

  Välj Redigera mottagarlista som en del av dokumentkoppling i Word och välj Sortera under Förfina mottagarlistan.

 2. (Valfritt) Välj nedpilen i rutan Sedan efter, välj namnet på en andra kolumn som du vill sortera efter och välj sedan Stigande eller Fallande som sorteringsordning.

 3. (Valfritt) Upprepa steg 2 om du behöver lägga till ytterligare ett kolumnnamn att sortera efter.

 4. Välj OK och titta på sorteringsresultatet.

  Resultatet av en sortering av en mottagarlista som en del av dokumentkoppling i Word.

  Obs!: Nu är mottagarlistan i stigande alfabetisk ordning.

Se även

Titta på Ta dokumentkopplingen till nästa nivå – en kostnadsfri utbildningsvideo.

I vissa fall kanske du inte vill använda all information i listan Koppla dokument för mottagare. Du kan välja att markera bara några av personerna i listan. Du kan även sortera och filtrera data. Ta därför bara med det du vill använda i dokumentkopplingen.

Sortera listan för att hitta grupper

Du kan sortera listan med mottagare om du vill gruppera din information på vissa sätt.

 1. Välj Utskick >Filtrera mottagare.

 2. Välj Sortera poster > Sortera efteroch välj det fältnamn du vill sortera efter.

  Klicka på Sortera poster om du vill sortera objekten i dokumentkopplingen

  Om du vill sortera efter flera fält väljer du Sedan efteroch markerar de ytterligare fält du vill sortera efter.

  Klicka om du vill sortera efter flera fält

 3. När alla fält sorterats som du vill klickar du på OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×