Obs!: Ändringar som du gör i alternativen på den här fliken gäller endast för den aktuella sidan.

Pappersformat

Pappersformat

Här listas de pappersstorlekar som stöds av den aktuella skrivaren samt branschstandardstorlekar. Du kan välja Samma som utskriftspappersstorlek på fliken Sidstorlek om du vill göra ändringar i pappersstorleken och även ritningssida storleken.

Du kan förhandsgranska och kontrollera att ritningssidan och skrivarpapper fungerar som du vill. Hur förhandsgranskar jag den här Visio?

Pappersorientering

Anger pappersorienteringen som stående eller Hög sida liggande Sidan Bred.

Du kan förhandsgranska för att se om ritningssidan och skrivarpapper fungerar tillsammans som du vill. Hur förhandsgranskar jag den här Visio?

Konfigurera

Öppnar dialogrutan Skrivarinställning, där du kan välja utskriftsalternativ, till exempel marginaler, centrering, skrivare och papperskälla.

Förstoring vid utskrift

Justera till

Förminskar eller förstorar innehållet i ritningen till en angiven procentandel av den faktiska storleken endast för utskrift. ritningssidans storlek ändras inte. Om du till exempel vill minska en ritning till tre kvartal av dess ursprungliga storlek skriver du 75.

Anpassa till (sidor eller blad nedåt)

Passar varje ritning i utskriftsjobbet på det angivna antalet blad över och ned. Ritningen förstoras eller förminskas beroende på antalet sidor och de marginaler du anger. Om sidorna över och nedåt inte är proportionellt till ritningens mått används bara de blad som behövs för att bevara ritningens proportioner.

Skriv ut

Stödlinjer

Skriver ut stödlinjerna som visas i ritningsfönstret.

Förhandsgranska

Visar en miniatyrbild av hur utskriftspappret och ritningssidan är inställda att arbeta tillsammans.

Pappersformat

Visar de aktuella skrivarinställningarna för papper, till exempel pappersstorlek och pappersorientering.

Ritningssida

Visar de aktuella inställningarna för ritningssidan, inklusive sidstorlek och sidorientering. Du kan ändra de här alternativen på fliken Sidstorlek.

Förstoring vid utskrift

Visar alla minskningar eller utvidgningar som du anger. Ändra den här inställningen under Skriv ut zoomning (alla sidor).

Det här alternativet påverkar bara utskriften. ritningsstorleken ändras inte. Observera att när du förminskar eller förstorar en skalad ritning kan du inte använda utskriftsbild för att mäta verkliga objekt korrekt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×