Distributions grupper (kallas även för distributions listor) är den du ska använda för att kommunicera och samar beta med kollegor och partners.

Obs!: Om du använder Outlook på webben är Microsoft 365 Groups tillgängliga för dig. Microsoft 365 Groups liknar distributions grupper eftersom de kan kommunicera med flera personer i ett e-postmeddelande, men de kommer också med en delad post låda, kalender, dokument bibliotek, antecknings bok och annat. Mer information finns i Lär dig mer om Microsoft 365 Groups.

I den här artikeln:

Skapa eller lämna en distributionsgrupp

Använd Skapa eller lämna en distributionsgruppom du vill visa och hantera de distributionsgrupper där du ingår.

Så här ansluter du till en distributionsgrupp:

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar > alternativ > grupper > distributions grupper som jag tillhör.

 2. Välj Join Anslut till distributionsgrupp.

 3. Markera önskad distributionsgrupp i dialogrutan. Du kan söka efter en grupp genom att skriva in hela eller en del av dess namn i sökfönstret och sedan välja ikonen Sök sök. Om du vill rensa Sök resultaten väljer du rensa ta bort.

 4. Markera den grupp du vill ansluta till.

 5. Välj Join Anslut till distributionsgrupp.

Så här lämnar du en distributionsgrupp:

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar > alternativ > grupper > distributions grupper som jag tillhör.

 2. Markera den distributionsgrupp som du vill lämna.

 3. Välj lämna Lämna distributionsgrupp.

Skapa och hantera distributionsgrupper

Med Skapa och hantera distributionsgrupper visas de distributionsgrupper som du står som ägare till. Använd det här alternativet om du vill skapa nya och hantera befintliga grupper som du äger.

Så här skapar du en ny grupp:

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar > alternativ > grupper > distributions grupper som jag äger.

 2. Välj nytt Lägg till.

 3. Ange informationen som behövs för att skapa distributionsgruppen i dialogrutan.

 4. Välj Spara.

Så här redigerar du en grupp eller granskar informationen om en grupp:

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar > alternativ > grupper > distributions grupper som jag äger.

 2. Markera önskad distributionsgrupp i dialogrutan. Du kan söka efter en grupp genom att skriva hela dess namn eller en del av det i sökfönstret och sedan välja sökikonen sök. Om du vill rensa Sök resultaten väljer du rensa ta bort.

 3. Välj redigera redigera.

 4. Gör önskade ändringar.

 5. Spara dina ändringar genom att välja Spara eller välj Avbryt om du inte vill spara.

Om du vill ta bort en grupp som du äger letar du reda på den i listan och väljer ta bort ta bort.

Kontrol lera vem som kan skicka till en distributions grupp

När du har skapat en grupp kan du redigera den och ange vilka som får skicka meddelanden till gruppen. Som standard får bara personer i organisationen där du arbetar skicka till distributionsgrupper i organisationens adressbok.

Så anger du vilka som får skicka till gruppen:

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar > alternativ > grupper > distributions grupper som jag äger.

 2. Markera distributionsgruppen vars inställningar du vill ändra.

 3. Välj redigera redigera.

 4. Välj Leveranshantering.

 5. Välj inställningar för leveranshantering.

 6. Spara dina ändringar genom att välja Spara eller välj Avbryt om du inte vill spara.

Konfigurera en modererad distributionsgrupp

Meddelanden som skickas till en modererad distributionsgrupp kan granskas av en gruppmoderator innan de skickas till alla i gruppen. Om du äger en grupp kan du konfigurera modereringsregler för den.

Så här konfigurerar du en modererad distributionsgrupp

 1. Välj inställningar Ikon för Inställningar > alternativ > grupper > distributions grupper som jag äger.

 2. Markera distributionsgruppen som du vill göra till en modererad grupp.

 3. Välj redigera redigera.

 4. Välj Meddelandegodkännande.

 5. Välj önskade inställningar för godkännande av meddelanden och lägg till gruppmoderatorer.

 6. Spara dina ändringar genom att välja Spara eller välj Avbryt om du inte vill spara.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×