Efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Heltal lista

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet efterföljande aktiviteter visas aktivitets-ID nummer för efterföljande aktivitet uppgifter till en aktivitet. En aktivitet måste startas eller avslutas innan efterföljande aktiviteter kan startas eller avslutas. Varje efterföljande aktivitet är länkad till aktiviteten med en speciell sorts aktivitetssamband och en ledtid eller fördröjning.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Efterföljande aktiviteter i en aktivitetslista om du vill visa eller uppdatera efterföljande aktiviteter. Varje efterföljande aktivitet representeras av ett aktivitets-ID och därefter kanske ett samband och en ledtid eller en fördröjning visas. Sambandstyperna för efterföljande aktiviteter är AS (avslut-till-start), AA (avslut-till-avslut), SS (start-till-start) och SA (start-till-avslut). Ledtid anges med ett negativt värde och fördröjning anges med ett positivt värde.

Exempel    Du vill analysera och förbättra schemat genom att granska efterföljande aktiviteter för aktiviteter i ett projekt. Du lägger till fältet Efterföljande aktiviteter i vyn Aktivitetslista. I fältet Efterföljande aktiviteter för aktiviteten ”Skapa bedömning” visas ”14AS+3d”. Det innebär att den aktuella aktiviteten efterföljs av aktivitet 14, i ett avslut-till-start-samband och med tre dagars fördröjning. Innan aktivitet 14 kan startas måste det gå tre dagar efter det att den aktuella aktiviteten har slutförts. Fältet Efterföljande aktiviteter för aktiviteten ”Vara på kundmöten” är tom. Du anger ”15AS”, så att aktiviteten länkas i ett avslut-till-start-samband till aktivitet 15. 

Obs!    Om du bara anger aktivitetens ID i fältet Efterföljande aktiviteter förutsätts automatiskt att ett avslut-till-start-samband utan fördröjning gäller. Om det finns fler än en efterföljande aktivitet avgränsas aktiviteterna med en listavgränsare, som vanligtvis är ett kommatecken eller ett semikolon.

Du kan använda kommandot Länka aktiviteter på Redigera-menyn om du vill länka valda aktiviteter med avslut-till-start-samband och utan fördröjning. Du kan också länka aktiviteter genom att dra från en aktivitet till en annan i schemadelen i vyn Gantt-schema eller Nätverksdiagram.

Om den efterföljande aktiviteten ingår i ett annat projekt innehåller fältet Efterföljande aktiviteter, utöver aktivitets-ID:t och sambandstypen, även sökvägen till det länkade projektet. Exempel: C:\Mina dokument\Hus E Bygg.mpp\3AA.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×