Egenskapen ActiveForm

Gäller för

Screen-objekt

Du kan använda egenskapen ActiveForm tillsammans med Screen-objektet till att identifiera eller referera till formuläret som har fokus. Skrivskyddat Form-objekt.

uttryck.ActiveForm

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Den här egenskapsinställningen innehåller en referens till det formulär-objekt som har fokus vid körning.

Den här egenskapen är tillgänglig via ett makro eller VBA-kod (Visual Basic for Applications) och är skrivskyddad i alla vyer.

Kommentarer

Du kan använda egenskapen ActiveForm till att referera till ett aktivt formulär tillsammans med någon av dess egenskaper eller metoder. I följande exempel visas inställningen för egenskapen Name för det aktiva formuläret.

Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
MsgBox "Current form is " & frmCurrentForm.Name

Om ett underformulär har fokus refererar ActiveForm till huvudformuläret. Om inget formulär eller underformulär har fokus när du använder egenskapen ActiveForm genereras ett fel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×