Egenskapen AllowBuiltInToolbars

Med egenskapen AllowBuiltInToolbars kan du ange om användaren ska kunna visa inbyggda verktygsfält i Microsoft Office Access 2007. Du kan till exempel använda egenskapen AllowBuiltInToolbars till att förhindra att användaren ser inbyggda Access-verktygsfält i ett databasprogram.

Inställning

Egenskapen AllowBuiltInToolbars har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

Sant (-1)

Tillåt att inbyggda verktygsfält visas.

Falskt (0)

Tillåt inte att inbyggda verktygsfält visas.


Det enklaste sättet att ange den här egenskapen är med alternativet Tillåt standardverktygsfält på fliken Start i dialogrutan Access-alternativ, som du kommer åt genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ. Du kan också ange den här egenskapen med hjälp av ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Om du vill ange egenskapen AllowBuiltInToolbars med ett makro eller med VBA-kod måste du först antingen ange egenskapen i dialogrutan Start eller skapa egenskapen på följande sätt:

  • I en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb) kan du lägga till den med metoden CreateProperty och lägga till den i samlingen Properties för Database-objektet.

  • I ett Microsoft Access-projekt (.adp) kan du lägga till den i samlingen AccessObjectProperties för CurrentProject-objektet med metoden Add.

Kommentarer

Användaren kan bara ändra inbyggda verktygsfält när egenskapen AllowToolbarChanges har värdet True och egenskapen AllowBuiltInToolbars har värdet -1.

Om egenskapen AllowBuiltInToolbars har värdet 0 kan du inte använda åtgärden ShowToolbar till att visa inbyggda verktygsfält.

Inställningen för den här egenskapen börjar inte gälla förrän nästa gång databasen öppnas.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×