Egenskapen AllowBypassKey

Du kan använda egenskapen AllowBypassKey till att ange om Skift-tangenten kan användas till att åsidosätta startegenskaperna och AutoExec-makrot. Du kan till exempel sätta egenskapen AllowBypassKey till Falskt om du inte vill att användarna ska kunna åsidosätta startegenskaperna och AutoExec-makrot.

Inställning

Egenskapen AllowBypassKey har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

True

Användarna kan använda Skift till att åsidosätta startegenskaperna och AutoExec-makrot.

False

Användarna kan inte använda Skift till att hoppa över startegenskaperna och AutoExec-makrot.


Du kan ange den här egenskapen med hjälp av ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Om du vill ange egenskapen AllowBypassKey med ett makro eller VBA-kod (Visual Basic för Applications) måste du skapa egenskapen på något av följande sätt:

  • I en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb) kan du lägga till egenskapen i samlingen Properties för Database-objektet med metoden CreateProperty.

  • I ett Microsoft Access-projekt (.adp) kan du lägga till egenskapen i samlingen AccessObjectProperties för CurrentProject-objektet med metoden Add.

Kommentarer

Du bör se till att egenskapen AllowBypassKey har värdet True när du ska felsöka ett program.

Inställningen för egenskapen AllowBypassKey börjar inte gälla förrän nästa gång databasen öppnas.

Exempel

I följande exempel visas en procedur med namnet SetBypassProperty som skickar namnet på egenskapen som ska ställas in, dess datatyp och inställningen. Den allmänna proceduren ChangeProperty försöker ställa in egenskapen AllowBypassKey, och om det inte går att hitta egenskapen används metoden CreateProperty till att lägga till egenskapen i samlingen Properties. Detta är nödvändigt eftersom egenskapen AllowBypassKey inte visas i samlingen Properties förrän vi lagt till den.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×