Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda egenskapen AllowFullMenus till att ange om fullständiga inbyggda menyer i Microsoft Office Access 2007 ska vara tillgängliga när programdatabasen öppnas. Du kan till exempel använda egenskapen AllowFullMenus till att inaktivera menyalternativ som gör att användarna kan ändra strukturen för en tabell, ett formulär, en fråga eller en rapport.

Inställning

Egenskapen AllowFullMenus har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

Sant (-1)

Visa fullständiga inbyggda menyer vid start.

Falskt (0)

Visa inte fullständiga inbyggda menyer vid start.


Det enklaste sättet att ange den här egenskapen är med alternativet Tillåt fullständiga menyer på fliken Start i dialogrutan Programinställningar, som du kommer åt genom att klicka på Access-alternativ på menyn Arkiv. Du kan också ange den här egenskapen med hjälp av ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Om du vill ange egenskapen AllowFullMenus med ett makro eller med VBA-kod måste du först antingen ange egenskapen i dialogrutan Start eller skapa egenskapen på följande sätt:

  • I en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb) kan du lägga till den med metoden CreateProperty och lägga till den i samlingen Properties för Database-objektet.

  • I ett Microsoft Access-projekt (.adp) kan du lägga till den i samlingen AccessObjectProperties för CurrentProject-objektet med metoden Add.

Kommentarer

Om du sätter den här egenskapen till Falskt visas en fördefinierad delmängd av de fullständiga inbyggda menyerna i databasen. Den här uppsättningen menyer innehåller inte de menyer eller kommandon som gör att användarna kan ändra designen för databasobjekt.

Om du sätter den här egenskapen till Falskt inaktiveras även knapparna i verktygsfältet som motsvarar de inaktiverade menyalternativen. Snabbmenyer påverkas däremot inte (du kan fortfarande ändra vissa designfunktioner med hjälp av kommandon på snabbmenyer). Om du inte vill att användarna ska ha tillgång till kommandon på snabbmenyer kan du sätta egenskapen AllowShortcutMenus till Falskt.

Inställningen för den här egenskapen börjar inte gälla förrän nästa gång databasen öppnas.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×