Egenskapen AutoResize

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Returnerar eller anger en boolesk variabel som anger om ett fönstret Formulär eller ett fönstret Rapport öppnas automatiskt i rätt storlek för att visa fullständiga poster. Läsning/skrivning.

uttryck.AutoResize

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen AutoResize har följande inställningar.

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

(Standardvärde) Formulärfönstret eller rapportfönstret anpassas automatiskt till att visa en hel post.

Nej

False

När formulärfönstret eller rapportfönstret öppnas används den senast sparade storleken. Om du vill spara en fönsterstorlek öppnar du formuläret, ändrar storlek på fönstret, sparar formuläret med Spara på menyn Arkiv och stänger sedan formuläret eller rapporten. Nästa gång du öppnar formuläret eller rapporten är det här den sparade storleken.


Du kan ange den här egenskapen på formulärets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Kommentarer

Formulärfönstret får bara en ny storlek om du öppnar det i Formulärvyn. Om du först öppnar formuläret i Designvyn eller Databladsvy och sedan byter till formulärvyn får formulärfönstret inte en ny storlek.

Om du gör ändringar i designvyn för ett formulär där egenskapen AutoResize är satt till Nej och egenskapen AutoCenter är satt till Ja ska du växla till formulärvyn innan du sparar formuläret. Om du inte gör det beskär Microsoft Office Access 2007 formuläret längs kanterna till höger och undertill nästa gång du öppnar formuläret.

Om egenskapen AutoCenter är satt till Nej öppnas formulärfönster med det övre, vänstra hörnet på samma plats som när det stängdes.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×