Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

ObjectFrame-objekt

ComboBox-objekt

OptionGroup-objekt

FormatCondition-objekt

Rectangle-objekt

Image-objekt

Section-objekt

Label-objekt

TextBox-objekt

ListBox-objekt

Du kan använda egenskapen BackColor till att ange färgen på den inre delen av en kontroll eller ett avsnitt. Long för läsning/skrivning.

uttryck.BackColor

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Inställning

Egenskapen BackColor innehåller ett numeriskt uttryck som motsvarar den färg som används för att fylla den inre delen på en kontroll eller ett avsnitt.

Du kan använda Color Builder till att ange den här egenskapen genom att klicka på knappen Version till höger om egenskapsrutan i egenskapssida. Med Color Builder kan du definiera anpassade bakgrundsfärger för kontroller och avsnitt.

Du kan också ange den här egenskapen med hjälp av en kontrolls eller ett avsnitts egenskapssida, ett makro eller VBA-koden (Visual Basic för Applications). Det går vidare att använda fyllningsfärg-kommandot under teckensnitt (på flikarna Design eller Format, beroende på om du är i designvyn eller layoutvyn).

I VBA-kod (Visual Basic for Applications) ställer du in egenskapen med ett numeriskt uttryck. Den här egenskapsinställningen har datatypen lång.

Du ange standarden för den här egenskapen med hjälp av en kontrolls standardkontrollformat eller egenskapenDefaultControl i VBA-koden.

För tabell-objekt kan du ställa in egenskapen med kommandot Fyllningsfärg under Teckensnitt på fliken Data. Ett annat alternativ är VBA-kod, via egenskapen DatasheetBackColor.

Kommentarer

Om du vill använda egenskapen BackColor måste egenskapen BackStyle, om den finns, vara inställd på Normal.

Exempel

I följande exempel används funktionen RGB för att ange egenskaperna BorderColor, BackColor och ForeColor, beroende på värdet för txtPastDue-textrutan. Du kan också använda funktionen QBColor för att ange de här egenskaperna. Om du placerar följande kod i Form_Current ()-händelsen anges egenskaperna för kontrollvisningen så snart användaren öppnar ett formulär eller flyttar till en ny post.

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×