Egenskapen DefaultValue

Gäller för

CheckBox-objekt

OptionGroup-objekt

ComboBox-objekt

TextBox-objekt

ListBox-objekt

ToggleButton-objekt

OptionButton-objekt

Anger ett strängvärde som anges automatiskt i ett fält när du skapar en ny post. I en tabell med adresser kan du till exempel ange standardvärdet för fältet Stad till Stockholm. När användarna lägger till en post i tabellen kan de antingen acceptera det här värdet eller ange namnet på en annan stad. Läsning/skrivning.

uttryck.DefaultValue

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

  • Egenskapen DefaultValue gäller inte för kontroller av typen kryssruta, alternativknapp eller växlingsknapp när de förekommer i en alternativgrupp. Den gäller dock själva alternativgruppen.

  • Egenskapen DefaultValue gäller samtliga tabellfält förutom de fält som har datatypen Räknare eller OLE-objekt.

Egenskapen DefaultValue anger text eller ett uttryck som anges automatiskt för en kontroll eller ett fält när du skapar en ny post. Om du till exempel anger egenskapen DefaultValue för en kontroll av typen textruta till =Now() så visas dagens datum och den aktuella tidpunkten. Den maximala längden för ett värde för egenskapen DefaultValue är 255 tecken.

För en kontroll kan du ange den här egenskapen på kontrollens egenskapssida. För ett fält kan du ange den här egenskapen i vyn Design för tabellen (i avsnittet Fältegenskaper), i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic för Applications).

I VBA-kod ska du använda ett stränguttryck som värde för egenskapen. Följande kod anger till exempel egenskapen DefaultValue för en textrutekontroll med namnet PaymentMethod till Cash:

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Obs!: Om du vill ange den här egenskapen för ett fält med hjälp av VBA-kod ska du använda ADO-egenskapen DefaultValue eller DAO-egenskapen DefaultValue.

Egenskapen DefaultValue används bara när du lägger till en ny post. Om du ändrar egenskapen DefaultValue tillämpas inte ändringen på befintliga poster.

Om du anger egenskapen DefaultValue för en formulärkontroll som är bunden till ett fält som också har egenskapen DefaultValue definierad i tabellen så gäller kontrollinställningen framför tabellinställningen.

Om du skapar en kontroll genom att dra ett fält från fältlistan används den inställning för egenskapen DefaultValue som är definierad i tabellen för kontrollen i formuläret, trots att egenskapen DefaultValue för kontrollen är tom.

En kontroll kan ange standardvärdet för en annan kontroll. Om du till exempel anger egenskapen DefaultValue för en kontroll till följande uttryck sätts standardvärdet för kontrollen till inställningen för egenskapen DefaultValue för txtShipTo-kontrollen.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Om kontrollerna finns i samma formulär måste kontrollen som är källa till standardvärdet stå tidigare i tabbordningen än kontrollen som innehåller uttrycket.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×