Egenskapen Dirty

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Du kan använda egenskapen Dirty till att se om den aktuella posten har ändrats sedan den sparades senast. Du kanske vill fråga användaren om ändringarna i en post var avsedda, och i annat fall tillåta användaren att flytta till nästa post utan att spara ändringarna. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.Dirty

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Dirty har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

True

True

Den aktuella posten har ändrats.

False

False

Den aktuella posten har inte ändrats.

Den här egenskapen är tillgänglig i Formulärvyn och Databladsvy.

Du kan ange eller läsa den här egenskapen med ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

När en post sparas anger Microsoft Office Access 2007 egenskapen Dirty till False. När en användare ändrar en post sätts egenskapen till True.

Exempel

I följande exempel aktiveras knappen btnUndo när data ändras. Subrutinen UndoEdits( ) anropas från händelsen AfterUpdate för textrutekontroller. Om du klickar på den aktiverade knappen btnUndo återställs kontrollens ursprungliga värde via egenskapen OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×