Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Du kan använda egenskapen Filter till att ange en delmängd poster som ska visas när ett filter tillämpas på ett formulär, en rapportfråga eller en tabell. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.Filter

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Om du vill ange ett serverfilter i ett Microsoft Access-projekt (.adp) för data på en server ska du använda egenskapen ServerFilter.

Egenskapen Filter är ett stränguttryck som består av en WHERE-sats utan nyckelordet WHERE. Följande VBA-kod (Visual Basic for Applications) definierar till exempel ett filter som endast visar kunder från USA:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Du kan ange den här egenskapen på tabellens eller formulärets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod.

Du kan också ange den här egenskapen i formulärvyn, rapportvyn, databladsvyn eller layoutvyn genom att klicka på Filter eller Markering under Sortera och filtrera på fliken Data och klicka på något av kommandona på undermenyn.

Obs!: När du anger egenskapen Filter påverkas inte ADO-egenskapen Filter.

Du kan använda egenskapen Filter till att spara ett filter och använda det senare. Filter sparas med de objekt de skapades i. De läses in automatiskt när objektet öppnas, men de tillämpas inte automatiskt.

När du skapar ett nytt objekt ärvs egenskaperna RecordSource, Filter, OrderBy och OrderByOn från tabellen eller frågan som objektet skapades från.

Om du vill använda ett sparat filter i ett formulär, en fråga eller en tabell kan du klicka på Filter av/på under Sortera och filtrera på fliken Data, eller så kan du använda ett makro eller VBA-kod till att sätta egenskapen FilterOn till True. För rapporter kan du tillämpa ett filter genom att sätta egenskapen FiltreraEfter till Ja på rapportens egenskapssida.

Knappen Filter av/på anger status för egenskaperna Filter och FilterOn. Knappen är inaktiverad tills det finns ett filter att använda. Om ett befintligt filter redan används ser knappen Filter av/på intryckt ut.

Om du vill använda ett filter automatiskt när ett formulär öppnas anger du det i inställningen för händelseegenskapen OnOpen för formuläret, antingen i ett makro med åtgärden ApplyFilter eller i en händelseprocedur med metoden ApplyFilter för DoCmd-objektet.

Du kan ta bort ett filter genom att klicka på den intryckta knappen Filter av/på, högerklicka på det filtrerade fältet och klicka på Rensa filter från... eller använda VBA-kod som sätter egenskapen FilterOn till False.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×