Egenskapen Height

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

Image-objekt

OptionButton-objekt

Section-objekt

CheckBox-objekt

Label-objekt

OptionGroup-objekt

SubForm-objekt

ComboBox-objekt

Line-objekt

Page-objekt

TabControl-samling

CommandButton-objekt

ListBox-objekt

Rectangle-objekt

TextBox-objekt

CustomControl-objekt

ObjectFrame-objekt

Report-objekt

ToggleButton-objekt

Du kan använda egenskapen Height (tillsammans med egenskapen Width) till att ge ett objekt specifika mått. Heltal för läsning/skrivning för alla objekt i listan utom objektet Report, där egenskapen har datatypen Long (långt heltal).

uttryck.Height

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av ovanstående objekt.

Kommentarer

Egenskapen Height gäller endast för formulär- och rapportavsnitt, inte för formulär och rapporter.

Ange ett tal för önskad höjd i aktuell måttenhet. Om du vill använda en annan måttenhet än den som är angiven i dialogrutan Nationella inställningar i Kontrollpanelen i Windows ska du ange enheten (till exempel 5 cm eller 3 in).

Du kan ange den här egenskapen på objektets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

För kontroller kan du ställa in standardvärdet för den här egenskapen med hjälp av standardkontrollformatet eller via egenskapenDefaultControl i VBA-koden.

I VBA-kod ska du använda ett numeriskt uttryck som värde för egenskapen. Värden uttrycks i twips.

För rapportavsnitt kan du inte använda ett makro eller VBA-kod till att ange egenskapen Height när du skriver ut eller förhandsgranskar en rapport. För rapportkontroller kan du bara ange egenskapen Height när du skriver ut eller förhandsgranskar en rapport genom att använda ett makro eller en händelseprocedur som anges i inställningen för händelseegenskapen OnFormat för avsnittet.

Du kan inte ställa in den här egenskapen för ett objekt när utskriftsprocessen har startat. Om du till exempel försöker ange egenskapen Height i händelsen Print för en rapport genereras ett fel.

Microsoft Office Access 2007 ställer automatiskt in egenskapen Height när du skapar eller ändrar storlek på en kontroll, eller när du ändrar storlek på ett fönster i formulärets eller rapportens designvy.

Höjden på avsnitt räknas från insidan av kantlinjerna. Höjden på kontroller räknas från mitten av kantlinjerna så att kontroller med olika kantlinjebredd ska justeras korrekt. Du ställer in marginaler för formulär och rapporter genom att klicka på Marginaler på fliken Sidlayout.

Obs!: Du kan ange platsen för ett objekts övre vänstra hörn med egenskaperna Left och Top.

Exempel

Följande kod ändrar storlek på en kommandoknapp till en fyrkant med måtten 1 x 1 tum (standardmåttenheten i VBA är twips och 1 440 twips motsvarar en tum):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×