Egenskapen Modal

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Du kan använda egenskapen Modal att bestämma om ett formulär eller en rapport ska öppnas som ett modalt fönster. När formuläret eller rapporten öppnas som ett modalt fönster måste du stänga fönstret innan du kan flytta fokus till ett annat objekt. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.Modal

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Modal har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

True

Formuläret eller rapporten öppnas som ett modalt fönster.

Nej

False

(Standardvärde) Formuläret öppnas inte som ett modalt fönster.


Du kan ange den här egenskapen på formulärets eller rapportens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

När du öppnar ett modalt fönster inaktiveras andra fönster i Microsoft Office Access 2007 tills du stänger formuläret (även om du kan växla till fönster i andra program). Om du vill inaktivera menyer och verktygsfält förutom andra fönster sätter du båda egenskaperna Modal och PopUp till Ja.

Du kan använda egenskapen BorderStyle till att ange vilken typ av kantlinje som ett formulär ska ha. Vanligtvis har modala formulär värdet Dialog för egenskapen BorderStyle.

Tips

Du kan använda egenskaperna Modal, PopUp och BorderStyle till att skapa en anpassad dialogruta. Du kan sätta Modal till Ja, PopUp till Ja och BorderStyle till Dialog för anpassade dialogrutor.

Om du sätter egenskapen Modal till Ja blir formuläret endast modalt om du:

  • Öppnar det i formulärvyn från navigeringsfönstret.

  • Öppnar det i formulärvyn med hjälp av ett makro eller VBA-kod.

  • Växlar från Designvyn till formulärvyn.

När formuläret är modalt kan du inte växla till Databladsvy från formulärvyn, men du kan växla till designvyn och sedan till databladsvyn.

Formuläret är inte modalt i designvyn eller databasvyn, och inte heller om du växlar från databladsvyn till formulärvyn.

Obs!: Du kan använda inställningen Dialog som åtgärdsargument för Window Mode i åtgärden OpenForm om du vill öppna ett formulär med egenskaperna Modal och PopUp satta till Ja.

Exempel

Med följande kod kan du returnera värdet för egenskapen Modal för formuläret ”Order Entry”:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Om du vill ange värdet för egenskapen Modal kan du använda följande kod:

Forms("Order Entry").Modal = True

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×