Gäller för

AccessObject-objekt

CodeProject-objekt

Form-objekt

ObjectFrame-objekt

Reference-objekt

SubForm-objekt

AccessObjectProperty-objekt

ComboBox-objekt

Image-objekt

OptionButton-objekt

Report-objekt

TabControl-samling

AdditionalData-objekt

CommandButton-objekt

Label-objekt

OptionGroup-objekt

Section-objekt

TextBox-objekt

Application-objekt

CurrentProject-objekt

Line-objekt

Page-objekt

SmartTag-objekt

ToggleButton-objekt

BoundObjectFrame-objekt

CustomControl-objekt

ListBox-objekt

PageBreak-objekt

SmartTagAction-objekt

CheckBox-objekt

DataAccessPage-objekt

Module-objekt

Rectangle-objekt

SmartTagProperty-objekt

Du kan använda egenskapen Namn för att ange eller ta reda på det stränguttryck som identifierar namnet på ett objekt. Sträng för läsning/skrivning för följande objekt: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox, and ToggleButton. Skrivskyddad Sträng för följande objekt: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag och SmartTagAction.

uttryck.Namn

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av ovanstående objekt.

Kommentarer

Giltiga namn måste följa de vanliga namngivningskonventionerna för Microsoft Office Access 2007. Namnet kan bestå av upp till 64 tecken för Microsoft Access-objekt. För kontroller kan namnet vara upp till 255 tecken långt.

För nya objekt anger du egenskapen Namn genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst och ange ett giltigt namn. Du ändrar namn på ett befintligt objekt i navigeringsfönstret genom att högerklicka på namnet och sedan klicka på Byt namn. Om du vill ändra namn på ett befintligt objekt när objektet är öppet klickar du på Spara som i verktygsfältet Snabbåtkomst.

För ett avsnitt eller en kontroll kan du ange den här egenskapen på egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications). Du kan använda egenskapen Namn i uttryck för objekt.

Standardnamnet för nya objekt är objektnamnet plus ett unikt heltal. Det första nya formuläret kallas till exempel Formulär1, det andra nya formuläret kallas Formulär2 och så vidare. Ett formulär kan inte ha samma namn som ett annat systemobjekt, som Screen-objektet.

För en obunden kontroll är standardnamnet kontrolltypen plus ett unikt heltal. Om den första kontrollen du lägger till i ett formulär till exempel är en textruta blir Namn-egenskapsinställningen Text1.

Standardnamnet för en bunden kontroll är namnet på fältet i den underliggande datakällan. Om du skapar en kontroll genom att dra ett fält från fältlistan kopieras inställningen för egenskapen Fältnamn till rutan för kontrollens Namn-egenskap.

Du kan inte använda "Formulär" eller "Rapport" för att namnge en kontroll eller ett avsnitt.

Kontroller på samma formulär-, rapport- eller dataåtkomstsida kan inte ha samma namn, men kontroller på olika formulär-, rapport- eller dataåtkomstsidor kan ha samma namn. En kontroll och ett avsnitt i samma formulär kan inte dela samma namn.

Exempel

I följande exempel returneras Namn-egenskapen för det första formuläret i Forms-samlingen.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×