Egenskapen NextRecord

Gäller för

Report-objekt

Egenskapen NextRecord anger om ett avsnitt ska gå vidare till nästa post. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.NextRecord

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen NextRecord har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

Sant

(Standard) Avsnittet går vidare till nästa post.

Falskt

Avsnittet inte går vidare till nästa post.

För att ställa in den här egenskapen anger du ett makro eller en händelseprocedur för ett avsnitts OnFormat-egenskap.

Microsoft Office Access 2007 anger den här egenskapen till Sant före varje avsnitts Format-händelse.

Exempel

Följande exempel anger egenskapen NextRecord till Falskt för en viss rapport.

Public Sub ChangeNextRecord(r As Report)
r.NextRecord = False
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×