Egenskapen OnChange

Gäller för

ComboBox-objekt

TabControl-samling

TextBox-objekt

Anger eller returnerar värdet för rutan Vid ändring i fönstret Egenskaper för ett av objekten i listan Gäller för. Sträng för läsning/skrivning.uttryck.OnChange

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar för att programmeringsmässigt ändra vilken åtgärd Microsoft Office Access 2007 ska utföra när en händelse utlöses. Mellan händelseanrop kanske du vill ändra parametrar för ett uttryck, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller ett makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöstes.

Changeinträffar när innehållet i en textruta eller texten i en kombinationsruta ändras. Det inträffar också när du flyttar från en sida till en annan sida i en flikkontroll.

Värdet för OnChange kommer att vara något av följande, beroende på vad som är valt i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa intill rutan Vid ändring på objektets egenskapssida):

  • Om uttrycksverktyget är valt blir värdet ”=uttryck”, där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyget.

  • Om makroverktyget är valt är värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt är värdet [Event Procedure].

Om rutan Vid ändring är tom är egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

I följande exempel skrivs värdet för egenskapen OnChange i Direktfönstret för textrutan Adress på formuläret Order Entry.

Debug.Print Forms("Order Entry").Controls("Address").OnChange

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×