Egenskapen OnEnter

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

ObjectFrame-objekt

CheckBox-objekt

OptionButton-objekt

ComboBox-objekt

OptionGroup-objekt

CommandButton-objekt

SubForm-objekt

CustomControl-objekt

TextBox-objekt

ListBox-objekt

ToggleButton-objekt

Anger eller returnerar värdet i rutan Kör vid markering i fönstret Egenskaper för ett av objekten i listan Gäller för. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.OnEnter

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar för att programmeringsmässigt ändra vilken åtgärd Microsoft Office Access 2007 ska utföra när en händelse utlöses. Mellan händelseanrop kanske du vill ändra parametrar för ett uttryck, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller ett makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöstes.

Händelsen Enter inträffar innan en kontroll faktiskt får fokus från en kontroll i samma formulär.

Värdet för OnEnter kommer att vara något av följande, beroende på vad som är valt i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa bredvid rutan Kör vid markering på objektets egenskapssida):

  • Om uttrycksverktyget är valt blir värdet ”=uttryck”, där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyget.

  • Om makroverktyget är valt är värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt är värdet ”[Event Procedure]”.

Om rutan Kör vid markering är tom är egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

I följande exempel kopplas händelsen Enter till makrot ”Enter_Macro” för knappen som heter ”OK” i formuläret ”Order Entry”.

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×