Egenskapen OnNotInList

Gäller för

ComboBox-objekt

Anger eller returnerar värdet i rutan Vid ej i lista i fönstret Egenskaper för en kombinationsruta. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.OnNotInList

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar för att programmeringsmässigt ändra vilken åtgärd Microsoft Office Access 2007 ska utföra när en händelse utlöses. Mellan händelseanrop kanske du vill ändra parametrar för ett uttryck, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller ett makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöstes.

Händelsen NotInList inträffar när användaren anger ett värde i textrutedelen av en kombinationsruta som inte finns i listan i kombinationsrutan.

Värdet för OnNotInList kommer att vara något av följande, beroende på vad som är valt i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa bredvid rutan Vid ej i lista på kombinationsrutans egenskapssida):

  • Om uttrycksverktyget är valt blir värdet ”=uttryck”, där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyget.

  • Om makroverktyget är valt är värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt är värdet ”[Event Procedure]”.

Om rutan Vid ej i lista är tom är egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

I följande exempel skrivs värdet för egenskapen OnNotInList i Direktfönstret för kombinationsrutan ”State” i formuläret ”Order Entry”.

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders