Egenskapen PageHeader

Gäller för

Report-objekt

Du kan använda egenskapen PageHeader till att ange om sidhuvudet i en rapport ska skrivas ut på samma sida som rapporthuvudet. Byte för läsning/skrivning.

uttryck.PageHeader

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen PageHeader har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Alla sidor

0

(Standardvärde) Sidhuvudet skrivs ut på alla sidor i en rapport.

Inte med rapporthuvud

1

Sidhuvudet skrivs inte ut på samma sida som rapporthuvudet.

Inte med rapportfot

2

Sidhuvudet skrivs inte ut på samma sida som rapportfoten. Microsoft Office Access 2007 skriver ut rapportfoten på en ny sida.

Inte rapporthuvud/rapportfot

3

Sidhuvudet inte skrivs ut på sidor med antingen ett rapporthuvud eller en rapportfot. Access skriver ut rapportfoten på en ny sida.


Obs!: Du kan ange de här egenskaperna på en rapports egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan ställa in egenskapen PageHeader i designvyn eller layoutvyn.

Access skriver normalt skriver ut sidhuvuden på varje sida i en rapport, även på den första och sista sidan.

Öppna rapportens designvy och klicka på Sidhuvud/sidfot under Visa/dölj på fliken Ordna om du vill visa sidhuvud och sidfot.

Obs!: När formulär skrivs ut skrivs alltid sidhuvuden ut på alla sidor.

Exempel

I följande exempel sätts egenskapen PageHeader för en rapport till Inte med rapporthuvud. Om du vill köra det här exemplet ska du skriva följande rad i felsökningsfönstret för en rapport ned namnet Report1.

Reports!Report1.PageHeader = 1

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×