Egenskapen RecordSelectors

Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen RecordSelectors till att specificera om en formulär visar postväljare i Formulärvyn. Boolesk för läsa/skriva.

uttryck.RecordSelectors

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen RecordSelectors har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

(Standard) Varje post har en postväljare.

Nej

Falskt

Ingen post har någon postväljare.


Obs!: Du kan ange den här egenskapen på formulärets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Du kan använda den här egenskapen till att ta bort postväljare när du skapar eller använder ett formulär som anpassad dialogruta eller palett. Du kan också använda den här egenskapen för formulär vars DefaultView-egenskap är inställd på enstaka formulär.

Postväljaren visar symbolen för ej sparade poster medan du redigerar en post. När egenskapen RecordSelectors är inställd på No och egenskapen RecordLocks är inställd på redigerad post (postlåsningen är ”pessimistisk”, vilket innebär att endast en person kan redigera en post i taget) finns ingen visuell indikation på att posten är låst.

Exempel

I följande exempel anges att ingen post har någon postväljare i formuläret Anställda.

Forms("Employees").RecordSelectors = False

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×