Egenskapen SourceItem

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

ObjectFrame-objekt

Du kan använda egenskapen SourceItem till att ange vilka data i en fil som ska länkas när du skapar ett länkat OLE-objekt. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.SourceItem

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Du kan ange egenskapen SourceItem genom att ange data i enheter som kan identifieras av programmet som skickar objektet. När du till exempel länkar till Microsoft Office Excel 2007 anger du en inställning för egenskapen SourceItem genom att använda en referens till en cell eller ett cellområde som R1C1 eller R3C4:R9C22, eller ett namngivet område som Intäkter.

Obs!: Du kan läsa i dokumentationen för det program som användes till att skapa objektet när du ska avgöra syntaxen för att beskriva dataenheten för ett visst objekt.

Du kan ange den här egenskapen på kontrollens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

I Visual Basic anger du egenskapen med hjälp av ett stränguttryck.

Kontrollens OLETypeAllowed-egenskap måste vara inställd på Linked eller Either när du använder den här egenskapen. Använd kontrollens SourceDoc-egenskap till att ange filen som ska länkas.

Exempel

I följande exempel skapas ett länkat OLE-objekt med hjälp av ett obundet objektfält med namnet OLE1, och kontrollens storlek ändras så att objektets hela innehåll visas när användaren klickar på en kommandoknapp.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×