Egenskapen UniqueValues

Du kan använda egenskapen UniqueValues när du vill utelämna poster som innehåller dubblettvärden i fält som visas i Databladsvyn. Om ett frågeresultat till exempel innehåller fler än ett fält måste kombinationen av värdena från alla fält vara unik om en viss post ska tas med i resultatet.

Obs!: Egenskapen UniqueValues gäller endast för åtgärdsfrågor av typen append och make-table samt select-frågor.

Inställning

Egenskapen UniqueValues har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

Yes

Endast de poster där värdena i alla fält i databladsvyn är unika visas.

No

(Standardvärde) Alla poster visas.


Du kan ange egenskapen UniqueValues på frågans egenskapssida eller i SQL-vyn i ett frågefönster.

Obs!: Du kan ange den här egenskapen med en SQL-instruktion när du skapar en ny fråga. Predikatet DISTINCT motsvarar egenskapsinställningen UniqueValues. Predikatet DISTINCTROW motsvarar egenskapsinställningen UniqueRecords.

Kommentarer

När du sätter egenskapen UniqueValues till Yes går det inte att uppdatera frågeresultatet, och du ser inte ändringar som andra användare gör senare.

Egenskaperna UniqueValues och UniqueRecords är relaterade så till vida att endast en av dem kan ha värdet Yes. När du till exempel sätter egenskapen UniqueValues till Yes sätter Microsoft Office Access 2007 automatiskt egenskapen UniqueRecords till No. Du kan däremot ange värdet No för båda. När båda egenskaperna har värdet No returneras alla poster.

Tips

Om du vill räkna antalet förekomster av ett värde i ett fält kan du skapa en summafråga.

Exempel

SELECT-instruktionen i det här exemplet returnerar en lista med de länder/regioner där det finns kunder. Eftersom det kan finnas många kunder i varje land/region kan många poster har samma land/region i tabellen Customers. Varje land/region tas dock bara med en gång i frågeresultatet.

I det här exemplet används tabellen Customers, som innehåller följande data:

Land/region

Företagsnamn

Brasilien

Familia Arquibaldo

Brasilien

Gourmet Lanchonetes

Brasilien

Hanari Carnes

Frankrike

Du monde entier

Frankrike

Folies gourmandes

Tyskland

Frankenversand

Irland

Hungry Owl All-Night Grocers


Den här SQL-instruktionen returnerar länderna/regionerna i följande tabell:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Länder/regioner som returneras

Brasilien

Frankrike

Tyskland

Irland


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×