Datatyp    Procentvärde/tal

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Enhetstillgänglighet innehåller den procentandel eller det max enheter som ett arbetsresurs kan utföra på någon aktivitet under en viss tidsperiod, distribuerad över tiden. Det här fältet visar också tidsfördelad representation för ändringar i enhetstillgänglighet för olika tidsperioder, enligttabell i dialogrutan Resursinformation.

Beräkning    De enheter som du har angett i tabellen Resurstillgänglighet i dialogrutan Resursinformation återspeglas i fältet Enhetstillgänglighet, i och med den valda tidsperioden.

Användningsområden    Lägg till fältet Enhetstillgänglighet i tidsfasdelen i vy för Resursanvändning när du vill visa den maximala kapacitet som en resurs är tillgänglig för arbete med aktiviteter under den valda tidsperioden. Använd även det här fältet för att visa ändringar i enhetstillgänglighet för olika tidsperioder, enligt tabellen Resurstillgänglighet i dialogrutan Resursinformation.

Exempel    Du har planerat för att fyra personer ska arbeta med projektet i mars och april, sex hämta i maj till augusti och två hämta i september och oktober. I tabellen Resurstillgänglighet i dialogrutan Resursinformation har du återspeglat de här datumen med enheter på 400 procent, 600 procent och 200 procent. Lägg till fältet Enhetstillgänglighet i vyn Resursanvändning så att du kan se ändringarna när hämta tillgänglighet ändras under månaderna. Du kan också se deras tillgänglighet per dag eller vecka genom att ändra tidsskala.

Kommentarer    Tillsammans med fältet Enhetstillgänglighet i vyns tidsfasade del lägger du till fältet Maxenheter (maxenheter) i ark-delen av vyn Resursanvändning för att se enhetstillgänglighet för en resurs för den aktuella perioden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×