Enhetstillgänglighet (tidfasat resursfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Procentvärde/tal

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Enhetstillgänglighet innehåller procentandelen eller antalet max enheter som arbetsresurs är tillgänglig att utföra för alla aktiviteter under en markerad tidsperiod, fördelat över tiden. Det här fältet visar också en tidsfördelad representation av ändringar i enhetstillgänglighet för olika tidsperioder, enligt Resurstillgänglighettabell i dialogrutan Resursinformation.

Beräkning    Det enhetsvärde som har angetts i tabellen Tillgänglighet för resurser i dialogrutan Resursinformation visas i fältet Enhetstillgänglighet, fördelat över tiden i den valda perioden.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Enhetstillgänglighet i den tidfasade delen av vy Resursanvändning, om du vill visa den högsta kapacitet med vilken en resurs är tillgänglig för arbete med aktiviteter i den valda tidsperioden. Du kan också använda fältet om du vill visa ändringar i enhetstillgängligheten för olika tidsperioder, enligt informationen i tabellen Tillgänglighet för resurser i dialogrutan Resursinformation.

Exempel    Du har planerat att fyra målare ska arbeta i ditt projekt i mars och april, sex målare i maj till och med augusti och två målare i september och oktober. I tabellen Tillgänglighet för resurser i dialogrutan Resursinformation har du markerat datumen med enheterna 400 %, 600 % och 200 %. Lägg till fältet Enhetstillgänglighet i vyn Resursanvändning, så att du kan se hur målarnas tillgänglighet ändras under de aktuella månaderna. Du kan också kontrollera deras tillgänglighet per dag eller per vecka genom att ändra tidsskala.

Obs!    Som ett komplement till fältet Enhetstillgänglighet i den tidfasade delen av en vy kan du lägga till fältet Max enheter (maximalt antal enheter) i ark i vyn Resursanvändning, om du vill visa enhetstillgängligheten för en resurs i den aktuella perioden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×