Ett fält i min app är skrivskyddat trots att det inte borde vara det

Viktigt    Access Services 2010 och Access Services 2013 tas bort från nästa version av SharePoint. Vi rekommenderar att du inte skapar nya webbappar och migrerar dina befintliga program till en annan plattform, t. ex. Microsoft Power Apps.

När du använder en fråga för att tillhandahålla data för en vy i en Access-webbapp är vissa fält som du förväntar dig att kunna redigera skrivskyddade i vyn. Mer specifikt, om du använder fler än en tabell och det finns minst en koppling, finns det begränsningar för vilka frågefält som kan uppdateras.

Obs!:  Det här avsnittet handlar om Access-webbappar. Den gäller inte skrivbordsdatabaser. Om du har problem med en fråga i en skrivbordsdatabas kan du läsa artikeln Introduktion till frågor för en översikt.

Krav för uppdateringsbara frågefält

 • Endast fält från tabellen där det sammanade fältet inte har unika värden – tabellen "mest", kan uppdateras.

 • Frågeresultatet måste innehålla primärnyckelfälten för tabellen med flest antal frågor.

 • N:n-tabellen måste finnas på den inre sidan av alla yttre kopplingar (t.ex. vänster sida av en vänster yttre koppling eller höger sida av en höger yttre koppling).

Diagram av en fråga som visar vilka fält som kan uppdateras

I den här frågan är tabellen Uppgifter den som har flest antal tabeller eftersom den letar upp data i tabellen Projekt.

Eftersom primärnyckeln för Aktiviteter inte tas med i utdata går det dock inte att uppdatera något av fälten.

Även om nyckeln läggs till går det inte att uppdatera något av fälten som kommer från tabellen Projekt eftersom det inte är den som har flest antal tabeller.

Överst på sidan

Hitta och åtgärda ett problem med ett uppdateringsbart fält

Orsaken till att fältet inte går att uppdatera avgör hur du kan aktivera uppdateringar. Om du vill ta reda på orsaken öppnar du frågan i designvyn och undersöker frågedesigninformationen.

 1. Om du startar från en webbläsare öppnar du webbappen i Access: i det övre högra hörnet i programmet klickar du på Inställningar > Anpassa i Access.

 2. Om navigeringsfönstret inte är öppet i Access trycker du på F11 för att visa det. Högerklicka sedan på frågan i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

  Snabbmeny för en fråga i navigeringsfönstret

 3. Avgöra vilken tabell i frågan som är den som har flest antal tabeller. En bra tumregel är att den tabell som oftast används är tabellen som letar upp data i en annan tabell.

 4. Kontrollera att fältet som du vill uppdatera finns i den mest många tabellen. Om den inte gör det finns det inget du kan göra för att lösa problemet. Som ett alternativt sätt att låta personer redigera fältet kan du skapa en ny, uppdateringsbar vy som bara baseras på tabellen och sedan göra det enkelt att öppna den vyn efter behov. Du kan till exempel ange en knapp med ett makro som öppnar vyn.

 5. Kontrollera att primärnyckeln för tabellen mest många ingår i frågeresultatet. Om den inte finns där lägger du till primärnyckeln i frågeresultatet.

 6. Dubbelklicka på varje koppling och kontrollera att:

  • Sammankopplingen är en inre koppling; eller

  • Om det är en yttre koppling finns tabellen med flest antal på den inre sidan av koppling – på vänster sida av en vänster koppling eller höger sida av en högerkoppling.

Om en koppling inte uppfyller minst ett av de två föregående villkoren kan du ändra koppling så att frågan kan uppdateras.

Överst på sidan

Lägga till primärnyckeln med flest antal frågor i frågeresultatet

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. Identifiera tabellen med flest antal.

 3. Dubbelklicka på varje fält i primärnyckeln. Varje nyckelfält är markerat med en liten nyckel.

 4. I frågerutnätet kontrollerar du att rutan Visa är markerad för nyckelfälten som du just lagt till:

  Raden Visa i frågerutnätet

Överst på sidan

Ändra en koppling så att en fråga kan uppdateras

Om en koppling inte uppfyller något av ovanstående villkor förhindras uppdateringar. Här är ett exempel på en koppling som inte går att uppdatera:

Dialogrutan Kopplingsegenskaper

Det här är en vänster yttre koppling – den innehåller allt från den vänstra tabellen och motsvarande poster från den högra tabellen. Men tabellen med flest antal tabeller finns till höger om join, vilket förhindrar uppdateringar.

Olika sätt att uppdatera en yttre koppling

Det finns tre grundläggande sätt att justera en koppling så att frågan kan uppdateras. Dubbelklicka på koppling för att öppna dialogrutan Kopplingsegenskaper och gör sedan något av följande:

 • Ändra den yttre koppling till en inre koppling    Klicka på alternativ 1 i dialogrutan Kopplingsegenskaper.

 • Växla tabellpositioner    Flytta tabellen med flest antal tabeller till den inre sidan av join och den andra tabellen till den yttre sidan (använd kombinationsrutorna i dialogrutan Kopplingsegenskaper för att ange namn på vänster och höger tabell).

 • Ändra kopplingsriktningen    Klicka på alternativ 2 eller 3 i dialogrutan Kopplingsegenskaper (ändra det till vilket värde det inte var).

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×