Exempel på användning av datum som villkor i Access-frågor

Exempel på användning av datum som villkor i Access-frågor

Mer information om hur du skapar frågor finns i Introduktion till frågor.

Här följer några exempel på datumvillkor, från enkla datumfilter till mer komplexa beräkningar med datumintervall. I några av de mer komplexa exemplen används datumfunktioner i Access för att extrahera olika delar av ett datum så att rätt resultat returneras.

Exempel som använder dagens datum i sina villkor

Exempel som fungerar med ett datum eller datumintervall annat än dagens datum

Frågor som filtrerar fram null-värden (värden som saknas) eller icke-null-datum

Exempel som använder dagens datum i sina villkor

Om du vill ta med poster som ...

Använd det här kriteriet

Frågeresultat

Innehåller dagens datum

Datum()

Returnerar poster som innehåller dagens datum. Om dagens datum är 2/2/2012 returneras poster där datumfältet är den 2 februari 2012.

Innehåller gårdagens datum

Datum()-1

Returnerar poster som innehåller gårdagens datum. Om dagens datum är 2/2/2012 returneras poster för den 1 februari 2012.

Innehåller morgondagens datum

Datum() + 1

Returnerar poster som innehåller morgondagens datum. Om dagens datum är den 2 februari 2012, returneras poster för den 3 februari 2012.

Innehåller datum inom den innevarande veckan

DatumDel("ww", [Försäljningsdatum]) = DatumDel("ww", Datum()) och År( [Försäljningsdatum]) = År(Datum())

Returnerar poster med datum inom den innevarande veckan. En vecka i Access börjar på söndag och slutar på lördag.

Innehåller datum inom den föregående veckan

År([Försäljningsdatum])* 53 + DatumDel("ww", [Försäljningsdatum]) = År(Datum())* 53 + DatumDel("ww", Datum()) - 1

Returnerar poster med datum inom den senaste veckan. En vecka i Access börjar på söndag och slutar på lördag.

Innehåller datum inom den följande veckan

År([Försäljningsdatum])* 53+Datumdel("ww", [Försäljningsdatum]) = År(Datum())* 53+Datumdel("ww", Datum()) + 1

Returnerar poster med datum inom nästa vecka. En vecka i Access börjar på söndag och slutar på lördag.

Innehåller ett datum inom de senaste 7 dagarna

Mellan Datum() och Datum()-6

Returnerar poster med datum inom de senaste 7 dagarna. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för perioden 24 januari 2012 till och med 2 februari 2012.

Innehåller ett datum inom den innevarande månaden

År([Försäljningsdatum]) = År(Nu()) Och Månad([Försäljningsdatum]) = Månad(Nu())

Returnerar poster med datum inom den innevarande månaden. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för februari 2012.

Innehåller ett datum inom den föregående månaden

År([Försäljningsdatum])* 12 + Datumdel("m", [Försäljningsdatum]) = År(Datum())* 12 + Datumdel("m", Datum()) - 1

Returnerar poster med datum inom den föregående månaden. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för januari 2012.

Innehåller ett datum inom nästa månad

År([Försäljningsdatum])* 12 + Datumdel("m", [Försäljningsdatum]) = År(Datum())* 12 + Datumdel("m", Datum()) -1

Returnerar poster med datum inom nästa månad. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för mars 2012.

Innehåller ett datum inom de senaste 30 eller 31 dagarna

Mellan Datum( ) Och DatumLäggTill("M", -1, Datum( ))

Returnerar posterna för en hel månad. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för perioden från den 2 januari 2012 till den 2 februari 2012.

Innehåller ett datum inom det innevarande kvartalet

År([Försäljningsdatum]) = År(Nu()) Och Datumdel("q", [Försäljningsdatum]) = Datumdel("q", Nu())

Returnerar poster för det innevarande kvartalet. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för det första kvartalet i 2012.

Innehåller ett datum inom det föregående kvartalet

År([Försäljningsdatum])*4+Datumdel("q",[Försäljningsdatum]) = År(Datum())*4+Datumdel("q",Datum())- 1

Returnerar poster för det föregående kvartalet. Om dagens datum är 2/2/2011, returneras poster för det sista kvartalet i 2011.

Innehåller ett datum inom nästa kvartal

År([Försäljningsdatum])*4+Datumdel("q",[Försäljningsdatum]) = År(Datum())*4+Datumdel("q",Datum())+1

Returnerar poster för nästa kvartal. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för det andra kvartalet i 2012.

Innehåller ett datum inom det innevarande året

År([Försäljningsdatum]) = År(Datum())

Returnerar poster för det innevarande året. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för år 2012.

Innehåller ett datum inom det föregående året

År([Försäljningsdatum]) = År(Datum()) - 1

Returnerar poster för det föregående året. Om dagens datum är 2/2/2011, returneras poster för år 2011.

Innehåller ett datum inom nästa år

År([Försäljningsdatum]) = År(Datum()) -1

Returnerar poster med nästa års datum. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för år 2013.

Innehåller ett datum mellan den 1 januari och dagens datum (hittills i år)

År([Försäljningsdatum]) = År(Datum()) och Månad([Försäljningsdatum]) <= Månad(Datum()) och Dag([Försäljningsdatum]) <= Dag (Datum())

Returnerar poster med datum mellan den 1 januari i innevarande år och dagens datum. Om dagens datum är 2/2/2012, returneras poster för perioden från den 1 januari 2012 till den 2 februari 2012.

Innehåller ett datum som redan har passerat

< Datum()

Returnerar poster med datum före i dag.

Innehåller ett datum som infaller i framtiden

> Datum()

Returnerar poster med datum efter i dag.

Exempel som fungerar med ett datum eller datumintervall annat än dagens datum

Om du vill ta med poster som ...

Använd det här kriteriet

Frågeresultat

Exakt matchar ett datum, t.ex. 2/2/2012

#2/2/2012#

Returnerar bara poster med datumet 2 februari 2012.

Inte matchar ett datum, t.ex. 2/2/2012

Icke #2/2/2012#

Returnerar poster med ett annat datum än den 2 februari 2012.

Innehåller värden före ett visst datum, t.ex. 2/2/2012

< #2/2/2012#

Returnerar poster med ett datum före den 2 februari 2012.

Om du vill visa poster med ett datum på eller före den 2 februari 2012 använder du operatorn <= i stället för operatorn <.

Innehåller värden efter ett visst datum, t.ex. 2/2/2012

> #2/2/2012#

Returnerar poster med ett datum efter den 2 februari 2012.

Om du vill visa poster med ett datum på eller efter den 2 februari 2012 använder du operatorn >= i stället för operatorn >.

Innehåller värden i ett datumintervall (mellan två datum)

>#2/2/2012# och <#4/2/2012#

Returnerar poster med ett datum mellan den 2 februari 2012 och den 4 februari 2012.

Obs!: Du kan också använda operatorn Mellan om du vill filtrera fram ett intervall med värden, inklusive extremvärdena. Exempelvis är Mellan #2/2/2012# och #4/2/2012# samma som >=#2/2/2012# och <=#4/2/2012#.

Innehåller värden utanför ett intervall

<#2/2/2012# eller >#4/2/2012#

Returnerar poster med ett datum före den 2 februari 2012 eller efter den 4 februari 2012.

Innehåller ett av två värden, t.ex. 2/2/2012 eller 3/2/2012

#2/2/2012# eller #3/2/2012#

Returnerar poster som innehåller datumet 2 februari 2012 eller 3 februari 2012.

Innehåller ett eller flera av många datum

I (#1/2/2012#, #1/3/2012#, #1/4/2012#)

Returnerar poster som innehåller datumet 1 februari 2012, 1 mars 2012 eller 1 april 2012.

Innehåller ett datum i en viss månad (oavsett år), t.ex. december

DatumDel("m", [Försäljningsdatum]) = 12

Returnerar poster som innehåller ett datum i december, oavsett år.

Innehåller ett datum i ett visst kvartal (oavsett år), t.ex. det första kvartalet

DatumDel("q", [Kvartal]) = 1

Returnerar poster med ett datum som infaller under det första kvartalet, oavsett år.

Filtrerar fram null-värden (eller värden som saknas)

Är Null

Returnerar poster där datumet inte har angetts.

Filtrerar fram andra värden än null-värden

Är Icke Null

Returnerar poster där datumet har angetts.

Frågor som filtrerar fram null-värden (värden som saknas) eller icke-null-datum

Om du vill ta med poster som ...

Använd det här kriteriet

Frågeresultat

Filtrerar fram null-värden (eller värden som saknas)

Är Null

Returnerar poster där datumet inte har angetts.

Filtrerar fram andra värden än null-värden

Är Icke Null

Returnerar poster där datumet har angetts.

Har du problem med datumvillkor, t.ex. att du inte får det resultat du förväntar dig? Gå till Datumvillkor fungerar inte i min fråga.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×