Fälten Företagskostnad 1-10

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Företagskostnad 1 till Företagskostnad 10 sparas kostnadsinformation om aktiviteter, resurser och tilldelningar. Informationen definieras av projektadministratören eller någon annan användare med administrativ behörighet. Fälten görs sedan tillgängliga för alla andra användare i organisationen.

Det finns flera kategorier av fälten Företagskostnad 1–10.

Datatyp    Valuta

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Fälten för företagskostnad kan definieras med formler eller andra villkor när särskilda resultat ska visas, beroende på hur fälten har anpassats.

Bästa användning    Du kan lägga till ett valfritt definierat och tillgängligt företagskostnadsfält i en aktivitetsvy. I dialogrutan Aktivitetsinformation kan du också visa en lista över de företagsaktivitetsfält som är tillgängliga.

Exempel    Du är projektledare och ser att det finns två nya tillgängliga företagskostnadsfält: Högsta beräknad kostnad har definierats för Företagskostnad 1 och Lägsta beräknad kostnad för Företagskostnad 2. Du lägger till fälten i aktivitetslistan och använder dem när du följer upp de högsta och lägsta beräknade kostnaderna för aktiviteter i projektet.

Du är projektadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om att skapa ett anpassat kostnadsfält för uppföljning av utgifter. Du definierar Företagskostnad 3 som aktivitetsfältet Utgifter. Definiera fältet i företagets utcheckade globala mall och sedan gör du fältet tillgänglig för alla användare genom att checka in mallen igen.

Obs!    Bara personer som har behörighet för att spara företagets globala mall (till exempel projektadministratören) kan checka ut och redigera objekt i företagets globala mall. Alla användare i organisationen kan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Fälten för företagskostnad kan definieras med formler eller andra villkor när särskilda resultat ska visas, beroende på hur fälten har anpassats.

Bästa användning    Du kan lägga till ett valfritt definierat och tillgängligt företagskostnadsfält i en resursvy. I dialogrutan Resursinformation kan du också visa en lista över de företagsresursfält som är tillgängliga.

Exempel    Du är projektledare och ser att det finns två nya tillgängliga företagskostnadsfält: Högsta beräknade kostnad har definierats för Företagskostnad 1 och Lägsta beräknade kostnad för Företagskostnad 2. Du lägger till fälten i resurslistan och använder dem när du följer upp de högsta och lägsta beräknade kostnaderna för resurser i projektet.

Du är projektadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om att skapa ett anpassat kostnadsfält för uppföljning av utgifter för resurser. Du definierar Företagskostnad 3 som resursfältet Utgifter. Definiera fältet i företagets utcheckade globala mall och sedan checkar du in mallen igen för att göra den tillgänglig för alla användare.

Obs!    Bara personer som har behörighet för att spara företagets globala mall (till exempel projektadministratören) kan checka ut och redigera objekt i företagets globala mall. Alla användare i organisationen kan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Fälten för företagskostnad kan definieras med formler eller andra villkor när särskilda resultat ska visas, beroende på hur fälten har anpassats.

Bästa användning    Du kan lägga till definierade och tillgängliga företagskostnadsfält i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Du är projektadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om att skapa ett anpassat kostnadsfält för uppföljning av utgifter för tilldelningar. Du definierar Företagskostnad 3 som tilldelningsfältet Utgifter. Definiera fältet i företagets utcheckade globala mall och sedan checkar du in mallen igen för att göra den tillgänglig för alla användare.

Du är projektledare och ser att det finns två nya tillgängliga företagskostnadsfält: Högsta beräknade kostnad har definierats för Företagskostnad 1 och Lägsta beräknade kostnad för Företagskostnad 2. Du lägger till fälten i vyn Aktivitetsanvändning och använder dem när du följer upp de högsta och lägsta beräknade kostnaderna för tilldelningar.

Obs!    Bara personer med behörighet för att spara företagets globala mall (till exempel projektledaradministratören) kan checka ut och redigera objekt i företagets globala mall. Alla användare i företaget kan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×