Fälten Företagsnummer 1-40

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Företagsnummer 1 till Företagsnummer 40 sparas nummerinformation om aktiviteter, resurser och tilldelningar. Informationen definieras av projektadministratören eller någon annan användare med administrativ behörighet. Fälten görs sedan tillgängliga för alla andra användare i företaget.

Det finns flera kategorier av fälten Företagsnummer 1–40.

Datatyp    Tal

Företagsnummer 1-40 (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Fälten för företagsnummer kan definieras med formler eller andra villkor när särskilda resultat ska visas, beroende på hur fälten har anpassats.

Bästa användning    Du kan lägga till ett valfritt definierat och tillgängligt företagsnummerfält i en aktivitetsvy. I dialogrutan Aktivitetsinformation kan du också visa en lista över de företagsresursfält som är tillgängliga.

Exempel    Du är projektadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om att skapa ett företagsnummerfält som ska visa vilka avdelningar som har ansvar för vilka aktiviteter. Med hjälp av företagets utcheckade globala mall definierar du fältet Företagsnummer 1 för det här syftet. Sedan checkar du in den globala mallen igen och gör på så sätt fältet tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att företagsnummerfältet "Avdelningskod" har definierats för Företagsnummer 1. Du lägger till fältet i aktivitetslistan och använder det när du vill veta vilka avdelningar som har ansvar för vilka aktiviteter. Sedan kan du sortera eller gruppera aktiviteterna efter fältet när du vill visa avdelningarnas ansvarsområden.

Obs!    Endast de som har behörighet att spara företagets globala mall (till exempel en projektadministratör) kan hämta och ändra objekt i mallen. Alla användare i företaget kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Företagsnummer 1-40 (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Fälten för företagsnummer kan definieras med formler eller andra villkor när särskilda resultat ska visas, beroende på hur fälten har anpassats.

Bästa användning    Du kan lägga till ett valfritt definierat och tillgängligt företagsnummerfält i en resursvy. I dialogrutan Resursinformation kan du också visa en lista över de företagsresursfält som är tillgängliga.

Exempel    Du är projektadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om att skapa ett företagsnummerfält som ska visa vilka avdelningar som bidrar med resurser till ett projekt. Med hjälp av företagets utcheckade globala mall definierar du fältet Företagsnummer 1 för det här syftet. Sedan checkar du in den globala mallen igen och gör på så sätt fältet tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att företagsnummerfältet "Avdelningskod" har definierats för Företagsnummer 1. Du lägger till fältet i resurslistan och använder det när du anger vilka avdelningar som bidrar med resurser till projektet.

Obs!    Bara personer som har behörighet för att spara företagets globala mall (till exempel projektadministratören) kan checka ut och redigera objekt i företagets globala mall. Alla användare i organisationen kan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Företagsnummer 1-40 (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beräkning    Fälten för företagsnummer kan definieras med formler eller andra villkor när särskilda resultat ska visas, beroende på hur fälten har anpassats.

Bästa användning    Du kan lägga till definierade och tillgängliga företagsnummerfält i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Exempel    Du är projektadministratör och har fått förfrågningar från projektledare om att skapa ett företagsnummerfält som ska visa vilka avdelningar som har ansvar för vilka tilldelningar. Med hjälp av företagets utcheckade globala mall definierar du fältet Företagsnummer 1 för det här syftet. Sedan checkar du in den globala mallen igen och gör på så sätt fältet tillgängligt för alla användare.

Du är projektledare och ser att företagsnummerfältet "Avdelningskod" har definierats för Företagsnummer 1. Du lägger till fältet i aktivitetslistan och använder det när du anger vilka avdelningar som har ansvar för vilka tilldelningar.

Obs!    Endast de som har behörighet att spara företagets globala mall (till exempel en projektadministratör) kan hämta och ändra objekt i mallen. Alla användare i organisationen kan sedan visa företagsfält som har definierats och checkats in.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×