Fälten Gruppera efter sammanfattning

I fältet Gruppera efter sammanfattning anges om den här raden i aktiviteten eller resursbladet är sammanfattningsraden för aktiviteter och resurser som har grupperats efter en viss kategori. Det kan finnas flera grupperingsnivåer, till exempel gruppering efter prioritet i faser eller gruppering efter standardkostnad inom resurstypen (arbetsresurs eller materialresurs).

Det finns flera kategorier Gruppera efter sammanfattning-fält.

Datatyp    Ja/Nej

Gruppera efter sammanfattning (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är gruppsammanfattningen är det här fältet är inställt på Ja. Om raden är en aktivitet inom gruppen är fältet inställt på Nej.

Användningsområden    Det här fältet används huvudsakligen vid programmering av egna program. Lägg till fältet Gruppera efter sammanfattning i en aktivitetslista när du har grupperat aktiviteter på ett visst sätt och du vill sortera eller filtrera uppgifterna. I fältet Gruppera efter sammanfattning visas om raden är en sammanfattningsrad eller aktivitetsrad utanför det normala grupperingssammanhanget.

Exempel    I allmänhet vill du gruppera projekt efter startdatum och sedan efter resursnamn. Men när du filtrerar efter kritiska aktiviteter ingår raderna med gruppsammanfattning i filtret om någon av aktiviteterna inom gruppen är en kritisk aktivitet. Eftersom du tydligt vill se om en rad är en gruppsammanfattning kan du lägga till fältet Gruppera efter sammanfattning i aktivitetslistan.

Anmärkningar    Cellerna i rader med gruppsammanfattning är markerade med olika färger som visar grupperingsnivån.

Aktivitetsinformationen för gruppen lyfts upp till sammanfattningsraden. Den här informationen är bland annat summerade kostnader, startdatum, slutdatum, prioritet och arbete.

Gruppera efter sammanfattning (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är gruppsammanfattningen är det här fältet är inställt på Ja. Om raden är en resurs inom gruppen är fältet inställt på Nej.

Användningsområden    Det här fältet används huvudsakligen vid design av egna program. Lägg till fältet Gruppera efter sammanfattning i en resurslista när du har grupperat resurser på ett visst sätt och du vill sortera eller filtrera resurserna. I fältet Gruppera efter sammanfattning visas om raden är en sammanfattningsrad eller resursrad utanför det normala grupperingssammanhanget.

Exempel    I allmänhet vill du gruppera projekt efter standardkostnad inom en resursgrupp. Men när du filtrerar efter överallokerade resurser ingår raderna med gruppsammanfattning i filtret om någon av resurserna inom gruppen är överallokerad. Eftersom du tydligt vill se om en rad är en gruppsammanfattning kan du lägga till fältet Gruppera efter sammanfattning i resurslistan.

Anmärkningar    Cellerna i rader med gruppsammanfattning är markerade med olika färger som visar grupperingsnivån.

Resursinformationen för gruppen lyfts upp till sammanfattningsraden. Den här informationen är bland annat summerade kostnader, startdatum, slutdatum, arbete och enheter.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×