Fälten Kostnad 1-10

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Kostnad 1 till Kostnad 10 sparas kostnadsinformation om aktiviteter, resurser eller tilldelningar. Standardkostnaden är 0,00 kr.

Det finns tre olika kategorier av fälten Kostnad 1–10.

Datatyp    Valuta

Företagskostnad 1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Lägg till ett av de egna kostnadsfälten i en aktivitetslista när du vill kunna lägga till egna ekonomiska data i aktivitetsinformationen.

Exempel    Du vill kunna följa upp de högsta och lägsta uppskattade aktivitetskostnaderna i projektet. Du kan ange den uppskattade högsta kostnaden för en aktivitet i fältet Kostnad 1 och den uppskattade lägsta kostnaden i fältet Kostnad 2. Byt sedan namn på Kostnad 1 och Kostnad 2 till "Hög uppskattad kostnad" respektive "Låg uppskattad kostnad".

Obs!    Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade kostnadsfält. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat kostnadsfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler. Öppna dialogrutan Organisera och klicka sedan på fliken Fält.

Företagskostnad 1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Bästa användning    Lägg till ett av de anpassade kostnadsfälten i listdelen av en resurslista när du vill kunna lägga till egna ekonomiska data i resursinformationen.

Exempel    Du vill kunna följa upp de högsta och lägsta uppskattade resurskostnaderna i projektet. Du kan ange den uppskattade högsta resurskostnaden för en aktivitet i fältet Kostnad 1 och den uppskattade lägsta resurskostnaden i fältet Kostnad 2. Byt sedan namn på fältet Kostnad 1 till "Hög uppskattad kostnad" och på fältet Kostnad 2 till "Låg uppskattad kostnad".

Obs!    Du kan skapa värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade kostnadsfält. Om du vill lägga till ett sådant anpassat attribut eller byta namn på ett anpassat kostnadsfält använder du dig av dialogrutan Anpassade fält. Anger du en formel blir fältet skrivskyddat.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler. Öppna dialogrutan Organisera och klicka sedan på fliken Fält.

Företagskostnad 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Bästa användning    Lägg till ett av kostnadsfälten i den tidsfördelad delen av vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill kunna lägga till egna ekonomiska data i tilldelningsinformationen.

Exempel    Du vill kunna följa upp de högsta och lägsta uppskattade kostnaderna i projektet. Du kan mata in den uppskattade maximikostnaden för en tilldelning i fältet Kostnad1 och den uppskattade minimikostnaden i fältet Kostnad2.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×