Fälten Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete innehåller den återstående planerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter när den originalplanen angavs.

Det finns tre kategorier av fälten Originalplan - återstående ackumulerat arbete.

Datatyp    Varaktighet

Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras aktivitetens tidsfördelad återstående ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalplan - återstående ackumulerat arbete för aktiviteten. Vilket fält som används (Originalplan - återstående ackumulerat arbete, Originalplan 1 - återstående ackumulerat arbete, Originalplan 2 - återstående ackumulerat arbete och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete-fälten i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden återstående ackumulerat originalarbete med den aktuella mängden tidfasat återstående ackumulerat arbete för aktiviteter under en viss tid. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalplansvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel   När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan som Originalplan1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan som Originalplan3. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för återstående ackumulerat originalarbete för dina aktiviteter. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fältet Originalplan - återstående ackumulerat arbete är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan på fliken Projekt. Det aktuella värdet i fältet för återstående ackumulerat arbete kopieras då till motsvarande Originalplan - återstående ackumulerat arbete-fält.

Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras resursens tidsfördelad återstående ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalplan - återstående ackumulerat arbete för resursen. Vilket fält som används (Originalplan - återstående ackumulerat arbete, Originalplan 1 - återstående ackumulerat arbete, Originalplan 2 - återstående ackumulerat arbete och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete-fälten i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden återstående ackumulerat originalarbete med den aktuella mängden tidfasat återstående ackumulerat arbete för resurser under en viss tid. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalplansvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel   När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan som Originalplan1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan som Originalplan3. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för återstående ackumulerat originalarbete för dina resurser. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fältet Originalplan - återstående ackumulerat arbete är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan på fliken Projekt. Det aktuella värdet i fältet för återstående ackumulerat arbete kopieras då till motsvarande Originalplan - återstående ackumulerat arbete-fält.

Originalplan 0-10-återstående Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräkning

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras tilldelningens tidsfördelad återstående ackumulerade arbete vid den tidpunkten till fältet Originalplan - återstående ackumulerat arbete för tilldelningen. Vilket fält som används (Originalplan - återstående ackumulerat arbete, Originalplan 1 - återstående ackumulerat arbete, Originalplan 2 - återstående ackumulerat arbete och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan, Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Bästa användning    Lägg till ett av Originalplan 0-10 - återstående ackumulerat arbete-fälten i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller vyn Resursanvändning om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra mängden återstående ackumulerat originalarbete med mängden tidfasat återstående ackumulerat arbete för tilldelningar under en viss tid. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalplansvärden som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel   När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan som Originalplan1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan som Originalplan3. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna värden för tidfasat originalarbete för dina tilldelningar. Du lägger då till fälten Originalarbete, Originalarbete 1 och Originalarbete 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fältet Originalplan - återstående ackumulerat arbete är tomt tills du anger en originalplan för projektet. Du kan ange en originalplan på fliken Projekt. Det aktuella värdet i fältet för återstående ackumulerat arbete kopieras då till motsvarande Originalplan - återstående ackumulerat arbete-fält.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×