Fälten Originalslut 1-10

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fält (Originalslut 1 till Originalslut 10 sparas) store Originalslut det planerade slutdatumet för en aktivitet eller resurs tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan. De Originalslut 1 i fältet sparas planerade slutdatum för aktiviteter eller tilldelningar som har sparats i Originalplan 1. På samma sätt slutdatum Originalslut 2 till Originalslut 10 sparas fält sparas planerade för Originalplan 2 till 10.

Det finns flera kategorier av fälten Originalslut 1–10.

Datatyp    Datum

Originalplan 1-10 slut (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart en originalplan har sparats kopieras datumet i det schemalagda slutfältet till motsvarande originalslutfält. Vilket originalslutfält som används (Originalslut 1, Originalslut 2 osv) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 osv).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalslut 1-10 i en aktivitetsvy när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra originalslutdatum med schemalagda eller verkliga slutdatum för aktiviteter. När du har flera originalplaner kan du också jämföra originalslutdatum som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna originalslutdatum. Lägg till fälten Originalslut, Originalslut 1 och Originalslut 2 i vyn Aktivitetslista.

Obs!     I fälten Originalslut visas "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). I och med att du anger en originalplan kopieras de aktuella schemalagda fälten för aktiviteterna till motsvarande originalplansfält.

Originalplan 1-10 slut (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalslut 1-10 i vyn Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill visa eller filtrera motsvarande originalslutdatum för tilldelningar. Du kan också använda flera originalplaner när du vill jämföra originalslutdatum som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna slutdatum tillsammans med resurserna och deras tilldelningar. Lägg till fälten Originalslut, Originalslut 1 och Originalslut 2 i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i originalslutsfälten bredvid resursnamnen. Originalslutdatumen för tilldelningarna visas däremot i tilldelningens originalslutfält nedanför respektive resursnamn.

Originalplan 1-10 slut (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Datumet i det schemalagda slutfältet för tilldelningen kopieras till motsvarande slutfält för tilldelningens originalplan så snart originalplanen sparas. Vilket originalslutsfält som används (Originalslut 1, Originalslut 2 osv) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 osv).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalslut 1-10 i listdelen av vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra originalplanens slutdatum med schemalagda eller verkliga slutdatum för tilldelningar. Med flera originalplaner kan du också jämföra slutdatum för originalplanen som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan dess har ytterligare justeringar gjorts och du har sparat en tredje originalplan med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera originalplanens tre uppsättningar slutdatum. Du lägger då till Originalslut samt fälten för Originalslut 1 och Originalslut 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!     I fälten Originalslut visas "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). I och med att du anger en originalplan kopieras de aktuella schemalagda fälten för aktiviteterna och tilldelningarna till motsvarande originalplansfält.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×