Fälten Originalstart 1-10

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten för Originalstart (Originalstart 1 till och med Originalplan 10 starta) sparas det planerade startdatumet för en aktivitet eller tilldelning när du sparar en motsvarande originalplan. De Originalstart 1 i fältet sparas planerade startdatum för aktiviteter eller tilldelningar som har sparats i Originalplan 1. På samma sätt planerade Originalstart 2 till Originalplan 10 starta fält store startdatum för Originalplan 2 till 10.

Det finns flera kategorier av fälten Originalstart 1–10.

Datatyp    Datum

Originalplan 1-10 Start (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart en originalplan har sparats kopieras datumet i aktivitetens schemalagda startfält till motsvarande originalstartfält för aktiviteten. Vilket originalstartfält som används (Originalstart 1, Originalstart 2 osv) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 osv).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalstart 1-10 i en aktivitetsvy när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra originalstartdatum med schemalagda eller verkliga startdatum för aktiviteter. Du kan också använda flera originalplaner när du jämför originalstartdatum som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna originalstartdatum. Lägg till fälten Originalstart, Originalstart 1 och Originalstart 2 i aktivitetslistan.

Obs!     I fälten Originalstart visas "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). I och med att du anger en originalplan kopieras de aktuella schemalagda fälten för aktiviteterna till motsvarande originalplansfält.

Originalplan 1-10 Start (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalstart 1-10 i vyn Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill visa eller filtrera originalstartdatum för tilldelningar. När du har flera originalplaner kan du också jämföra originalstartdatum som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med hjälp av Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje originalplan med hjälp av Originalplan 2. Du vill nu jämföra och analysera de tre uppsättningarna originalslutdatum tillsammans med resurserna och deras tilldelningar. Lägg till fälten Originalstart, Originalstart 1 och Originalstart 2 i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i originalstartfälten bredvid resursnamnen. Originalstartdatumen för tilldelningarna visas däremot i tilldelningens originalstartfält nedanför respektive resursnamn.

Originalplan 1-10 Start (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Datumet i det schemalagda startfältet för tilldelningen kopieras till motsvarande fält för originalstart så snart en originalplan har sparats. Vilket fält för originalstart som används (Originalstart 1, Originalstart 2 osv) beror på vilken originalplan som sparades (Originalplan 1, Originalplan 2 osv).

Bästa användning    Lägg till ett av fälten Originalstart 1-10 i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra originalplanens startdatum med schemalagda eller verkliga startdatum för tilldelningar. Du kan också använda flera originalplaner när du jämför originalstartdatum som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    När projektet startade för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades projektets omfattning och du sparade en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan dess har ytterligare justeringar gjorts och du har sparat en tredje originalplan med Originalplan 2. Om du vill jämföra och analysera originalplanens tre uppsättningar startdatum lägger du till fältet Originalstart samt fälten Originalstart 1 och Originalstart 2 i vyn Aktivitetsanvändning.

Obs!     I fälten Originalstart visas "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra i dialogrutan Ange originalplan när som helst under projektets gång. Markera önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Originalplan 10). I och med att du anger en originalplan kopieras de aktuella schemalagda fälten för tilldelningarna till motsvarande originalplansfält.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×