När du anger en originalplan kopierar Microsoft Project datumen för schemalagt slut för en aktivitet eller tilldelning och lagrar dem i fälten Uppskattat originalslut (Uppskattat originalslut till och med Uppskattat originalslut med 10 originalplan). Det gäller oavsett om aktiviteterna schemaläggs manuellt eller automatiskt. För manuellt schemalagda aktiviteter kan dessa värden vara annorlunda än de som lagras i fälten Originalslut. För automatiskt schemalagda aktiviteter är värdena i fälten Originalslut och Uppskattat originalslut exakt samma.

I fältet Uppskattat originalslut lagras schemalagda slutdatum för aktiviteter eller tilldelningar som sparas tillsammans med originalplanen som du anger först. På samma sätt lagrar fälten Uppskattat originalslut 1 till och med uppskattat originalslut i fälten Originalslut 10 planerade slutdatum för Originalplan 1 till och med Originalplan 10.

Det finns två kategorier av fälten Originalplan 0–10 uppskattat slut.

Datatyp    Datum

Uppskattat originalslut 0-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Så snart en baslinje har angetts kopieras datumet i aktivitetens fält För schemalagt slut till motsvarande aktivitets fält Originalplan uppskattat slut. Fältet Uppskattat originalslut som används (Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut och så vidare) motsvarar den baslinje som sparades (Originalplan, Originalplan 1 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett eller flera av fälten Uppskattat originalslut i en aktivitetsvy när du har angett minst en originalplan och du vill jämföra beräknade slutdatum för originalplan med schemalagda eller verkliga slutdatum för aktiviteter. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra slutdatum för originalplanen som angetts vid olika punkter i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter och en del av de manuellt schemalagda aktiviteterna har fortfarande ofullständig schemainformation. I början av projektet för två månader sedan anger du en originalplan för projektet med originalplan. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du anger en andra originalplan med Originalplan 1. Sedan har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningar uppskattade slutdatumen för originalplan så att beräkningar för slutdatum visas oberoende av de slutdatum som du har angett för manuellt schemalagda aktiviteter. Du lägger till fälten Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut och Uppskattat originalslut och Uppskattat originalplan2-avslut i vyn Aktivitetslista.

Kommentarer    Fälten Uppskattat originalslut innehåller "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, som du kan göra när som helst under projektet. Om du vill ange en originalplan Project du på Ange originalplan i gruppen Schema på fliken Start. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill ha – Originalplan eller Originalplan 1 till originalplan 10. När du anger en originalplan kopieras alla schemalagda fält för aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Uppskattat originalslut 0-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Så snart en baslinje har angetts kopieras datumet i uppgiftens fält Schemalagt slut för aktiviteten till motsvarande fält för Uppskattat originalslut för tilldelning. Fältet Uppskattat originalslut som används (Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut och så vidare) motsvarar den baslinje som sparades (Originalplan, Originalplan 1 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett eller flera av fälten Uppskattat originalslut i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat minst en originalplan och du vill jämföra datum för uppskattat originalslut för tilldelningar till schemalagda eller verkliga slutdatum för tilldelningar. Med flera baslinjer kan du även jämföra datumen för uppskattat originalslut som sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    Projektet innehåller en blandning av manuellt och automatiskt schemalagda aktiviteter och en del av de manuellt schemalagda aktiviteterna har fortfarande ofullständig schemainformation. I början av projektet för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra originalplan med originalplan 1. Sedan har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna datum för uppskattat originalslut oberoende av de slutdatum som du har angett för de manuellt schemalagda aktiviteterna och i samband med resurser och deras tilldelningar. Du lägger till fälten Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut, Uppskattat originalslut och Uppskattat originalplan2-avslut i vyn Resursanvändning. Datumen för beräknat originalslut för tilldelningar visas med tilldelningsfälten under varje resursnamn.

Kommentarer    Fälten Uppskattat originalslut innehåller "-" tills du sparar en motsvarande originalplan, som du kan göra när som helst under projektet. Om du vill ange en originalplan Project du på Ange originalplan i gruppen Schema på fliken Start. Klicka på Ange originalplan i dialogrutan. Välj den originalplan du vill ha – Originalplan eller Originalplan 1 till originalplan 10. När du anger en originalplan kopieras alla schemalagda fält för aktiviteter till motsvarande originalplansfält.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×